1 oktober 2015: voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg

Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het goed organiseren van deze nieuwe verantwoordelijkheden vergt veel en daarnaast lopen gemeenten in de praktijk tegen praktische vragen aan. Bent u zich als gemeente al aan het voorbereiden op de komende aanbestedingen? Of wilt u steun verlenen binnen de huishoudelijke hulp toelage en weet u niet goed hoe u de staatssteunregels moet toepassen? Het kan ook zijn dat u de taken van de sociale wijkdienst wilt uitbreiden – moet u hiervoor een nieuwe aanbesteding organiseren? Mag u zorgaanbieders vragen samen te werken bij het verlenen van zorgdiensten? Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst ‘hoe maak je decentralisaties in de zorg Europaproof?’ op 1 oktober 2015 in Den Bosch worden bovenstaande vragen, maar ook al uw andere vragen met betrekking tot decentralisaties en het Europese recht, beantwoord.

Voorlichtingsbijeenkomst: hoe maak je decentralisaties in de zorg Europaproof?

Datum: 1 oktober 2015
Tijd: 11:30 tot 17:30
Locatie: Provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch
Aanmelden? Postbusbijeenkomst@minbzk.nl
Sluitingstermijn: 28 september 2015

Decentralisaties en Europees recht

In het kader van de gedecentraliseerde zorgtaken krijgt u onder andere te maken met Europese regelgeving. Hierbij kunt u denken aan regelgeving over mededinging, aanbesteden, staatssteun en Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB). Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst willen we de relatie tussen deze Europese regelgeving en decentralisatie verduidelijken. Hoe krijgt u als gemeente met deze regels te maken en op welke manier kunt u van deze regels gebruik maken om de zorg binnen uw gemeente zo goed mogelijk te organiseren? Waar kunnen knelpunten ontstaan en welke kansen biedt Europese regelgeving?

Doel van de bijeenkomst

Het doel van de bijeenkomst is om gemeenten en zorgorganisaties te informeren over relevante Europese regelgeving zoals aanbestedingsrecht, mededingingsrecht, staatssteunregelgeving, waar zij rekening mee (moeten) houden bij het uitvoeren van hun nieuwe zorgtaken. Het is een gezamenlijk belang van gemeenten en zorgorganisaties dat kansrijke samenwerking Europaproof van de grond komt.

Voor wie is de bijeenkomst bedoeld?

Deze voorlichtingsbijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers, inkopers en compliance-officers van gemeenten en provincies en van zorgaanbieders. Vertegenwoordigers van andere organisaties die met het onderwerp te maken hebben zijn ook van harte welkom.

Sprekers

Tijdens de bijeenkomst met drs. Fenna Beekmans (directeur Europa decentraal) als dagvoorzitter zal mr. dr. Laura Parret (Universiteit Utrecht/Houthoff Buruma) ingaan op decentralisatie en Europese regelgeving.

Een panel bestaande uit Jolande Prinssen (Europese Commissie), wethouder Hans Adriani (gemeente Nieuwegein), Drs. Frank Bluiminck (plv. directeur Actiz), zal in discussie gaan over de uitvoering van de zorgtaken, ieder vanuit zijn/haar achtergrond.

En de diverse workshop worden verzorgd door mr. Pascal Broers (Maasdam Broers Fischer Advocaten), mr. Maarten Aalbers (Universiteit Leiden), mr. Anke Stellingwerff Beintema (Maasdam Broers Fischer Advocaten), mr. Il Shik Sloover (Berenschot) en een voorzitter van raad van bestuur van een zorgaanbieder.

Meer informatie:

Meer informatie en het gehele programma kunt u hier vinden.