Bij 1 op de 3 Interreg Europe projecten zijn Nederlandse partijen betrokken

28 mei 2018

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft kenbaar gemaakt dat de 16 Interreg Europe projecten waaraan Nederlandse partijen deelnemen dit jaar zo’n € 25 miljoen subsidie krijgen. Van deze 16 projecten zijn er 8 waarbij Nederlandse partijen de voortrekker zijn. In totaal kwamen er 234 aanvragen binnen in de derde call van het INTERREG Europe programma, 54 projecten krijgen subsidie.

Interreg

In 1990 werd Interreg opgericht om de samenwerking tussen regio’s binnen Europa te verbeteren. Het doel van Interreg is om gezamenlijke uitdagingen aan te pakken en gedeelde oplossingen te vinden op gebieden zoals milieu, onderwijs, gezondheid, onderzoek, transport en duurzame energie. Interreg V (periode 2014-2020) is de vijfde periode van het Interreg programma van Directoraat-Generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO).

Interreg Europe

Interreg Europe is een van de programma’s binnen Interreg, het ondersteunt interregionale samenwerking door heel Europa. Het gaat om alle 28 lidstaten van de Europese Unie & Zwitserland en Noorwegen. Interreg Europe richt zich op beleidsinstrumenten voor regionale ontwikkeling en in het bijzonder de Structuurfondsprogramma’s. Het programma co-financiert projecten en platforms voor regionale of lokale overheden en andere partners. Hierop wisselen ze praktijkvoorbeelden en ideeën uit om zo hun beleidsinstrument(en) te verbeteren.

Projecten bij Interreg Europe krijgen 75%-85% van hun totale projectkosten gesubsidieerd. Het totale budget van Interreg Europe bedraagt €359 miljoen voor de periode 2014-2020.

Nederland

De Nederlandse partijen hebben mooie resultaten geboekt bij de uitslag van de derde call van het Interreg Europe programma. Bij 1 op de 3 goedgekeurde projecten waren Nederlandse partijen betrokken.

Vierde call open

De vierde call voor het Interreg Europe programma is geopend van 7 mei tot 22 juni. Voor deze vierde call is het resterende bedrag nog beschikbaar, wat neerkomt op ongeveer €72 miljoen subsidie. Dit bedrag kan nog hoger worden, als de hoogte van subsidie voor alle projecten uit call 3 definitief is.

Database Provincie Zuid-Holland

De Provincie Zuid-Holland heeft sinds kort een interactieve database voor Interreg projecten. In deze database zijn alle projecten van de interregprogramma’s: Vlaanderen – Nederland, 2 zeeën, North West Europe, North Sea Region en Europe opgenomen. Hierdoor kan er gemakkelijk worden gezocht naar partners uit verschillende landen op verschillende thema’s. Het is de eerste openbare database waar meerdere programma’s gekoppeld worden.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Grensoverschrijdende projecten met Nederlandse deelname krijgen 25 € miljoen, RVO
€25 miljoen voor Nederlandse INTERREG projecten, VNG

Meer informatie:

Interreg Europe, RVO
Interreg.eu
Database Provincie Zuid-Holland