100ste kennisgeving decentrale overheid afgerond!

13 juli 2015Staatssteun

We zijn er! De honderdste kennisgeving is gedaan door de provincie Limburg onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Wilt u meer weten over staatssteun en de kennisgevingsprocedure? Kom dan naar de bijeenkomst  op 8 oktober. Samen vieren we de eerste verjaardag van het nieuwe staatssteunpakket (SAM, ofwel State Aid Modernisation) en praten we u bij over de belangrijkste veranderingen die SAM met zich mee heeft gebracht.

Kennisgevingsplicht

Bij het verlenen van steunmaatregelen dienen decentrale overheden rekening te houden met de kennisgevingsplicht. Binnen 20 dagen na de inwerkingtreding van een steunmaatregel onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening moet de decentrale overheid, namens de lidstaat, de Europese Commissie op de hoogte stellen door middel van een kennisgeving. Voor kennisgevingen onder de MKB-landbouwvrijstelling is de deadline voor een kennisgeving 10 dagen vóór inwerkingtreding van de steunmaatregel.

Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de uitvoering op het gebied van staatssteunrapportages- en kennisgevingen. Gemeenten en provincies die een kennisgeving willen doen onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de MKB-landbouwvrijstelling kunnen contact opnemen met Europa decentraal via cps@europadecentraal.nl of via 070-3381090.

Bijeenkomst 8 oktober: Happy Birthday SAM!

Het is 1 jaar geleden dat in het kader van SAM de staatssteunregels zijn herzien en in werking zijn getreden. Een voorbeeld hiervan is de AGVV. De nieuwe regels bieden decentrale overheden veel meer mogelijkheden om een formele aanmeldingsprocedure te voorkomen en de lichte kennisgevingsprocedure te volgen. Naast het feit dat de nieuwe regels meer mogelijkheden bieden, houden ze echter ook risico’s in. De Europese Commissie wil namelijk het toezicht en handhaving versterken.

Wat zijn de voordelen van SAM en welke risico’s zijn er? Om terug te kijken op 1 jaar SAM organiseert Europa decentraal op donderdag 8 oktober 2015 een bijeenkomst in de Willemshof in Den Haag. Van 11:00 tot 12:00 zal er een basiscursus worden gegeven en van 13:30 tot 16:00 bespreken we de belangrijkste veranderingen en de vooruitzichten na een jaar SAM. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan  een mail naar bijeenkomsten@europadecentraal.nl.

Door:

Jonneke Huijser en Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie:

Kennisgevingsprocedure, Europa decentraal
Praktijkvraag: hoe gaat de kennisgeving van staatssteunmaatregelen onder de AGVV?, Europa decentraal
AGVV, Europa decentraal
MKB-landbouwvrijstellingsverordening, Europa decentraal