Nieuws

Publicatie: 9 december 2019

Door:


Op 4 en 5 december vond in Brussel de 137e plenaire zitting van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR) plaats. De Nederlandse delegatie overhandigde Frans Timmermans een brochure met best practices voor de rol van provincies in een duurzaam, klimaatneutraal Europa.

Rol provincies in duurzaam, klimaatneutraal Europa

In deze uitgave presenteren de twaalf provincies hun gezamenlijke reactie op de lange termijnvisie van de Europese Commissie voor een klimaatneutraal Europa in 2050. Met best practices uit de 12 provincies wordt getoond hoe CO2-uitstoot kan worden teruggedrongen én een duurzaam Europa kan worden gerealiseerd.

European Green Deal

De tweede dag van de plenaire vergadering van het CvdR werd geopend met een debat met Eurocommissaris Frans Timmermans. De Nederlander is binnen de nieuwe Europese Commissie verantwoordelijk voor het opstellen van de European Green Deal. Tijdens het debat benadrukte Timmermans dat regio’s en steden cruciaal zijn voor het realiseren van de Green Deal. Het lokale bestuursniveau is volgens Timmermans nodig bij maatregelen voor kleine en midddelgrote bedrijven die met de Green Deal te maken krijgen. Ook bij het herstellen van de biodiversiteit is inzet op het lokale niveau essentieel. Op lokaal niveau zijn maatregelen genoeg denkbaar om de burger mee te krijgen en voor een schone leefomgeving te zorgen. Herbebossing, afvalmanagement en schoon openbaar vervoer bijvoorbeeld.
Timmermans is van mening dat bij het bestrijden van de klimaatverandering ook gekeken moet worden of Nederland wel zo’n grote exporteur van vlees en andere landbouwproducten moet zijn. De Eurocommissaris wees daarmee donderdag op de negatieve gevolgen van de agrarische sector voor het milieu.
De transformatie van de economie en maatschappij vergt jaarlijks minstens een paar honderd miljard euro aan investeringen. Timmermans geeft hiervoor als voorbeeld waterstof en accu’s.

Gevolgen voor burgers

Timmermans vind dat burgers niet met torenhoge kosten moeten worden opgezadeld: die moeten financieel worden ontzien bij de investeringen die moeten worden gedaan. Timmermans suggereerde  bijvoorbeeld dat de huizen nu klimaatvriendelijk moeten worden gemaakt maar dat de burger daar niet meteen voor moet opdraaien. Dat zou op de een of andere manier voorgefinancierd moeten worden. Ook de lagere energierekening die uit nieuwe energiebronnen zou resulteren, moet de burger in de portemonnee gaan merken.

Rol nationale overheden

Timmermans zei dat decentrale overheden dat goed moeten uitonderhandelen met nationale overheden, maar dat ze ook rechtstreeks met de Europese Commissie kunnen praten. Komende woensdag, 11 december, presenteert Timmermans zijn Green Deal in het Europees Parlement in Brussel.

25 jarig bestaan

Tijdens de 137e plenaire zitting werd ook het 25-jarig bestaan van het CvdR gevierd. Bij deze viering was de provincie Flevoland één van de 14 Europese regio’s die in de schijnwerpers werden gezet.

Meer informatie

Rol van provincies in een duurzaam, klimaatneutraal Europa, uitgave IPO en HNP