Zoeken

Filter by Category

Terugblik conferentie grensoverschrijdende arbeidsmarkt in Maastricht

Op 16 december 2013 bezochten zo’n 220 deelnemers de conferentie ‘Work in progress: Hier wordt gewerkt aan een grensoverschrijdende arbeidsmarkt’ in het MECC in Maastricht. Een conferentie die werd georganiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en die op uitnodiging van de provincie Limburg plaatsvond in Maastricht. Op www.grosconferentie2013.nl vindt u een impressie met foto’s en een verslag van de conferentie.

Drukbezochte ‘Europa Dichterbij’ geeft inspiratie voor Europese agenda 2014-2020

Op 2 december vond in het provinciehuis van Groningen de bijeenkomst ‘Europa Dichterbij’ editie 2013 plaats. Deze gratis bijeenkomst werd georganiseerd door de drie noordelijke provincies en kenniscentrum Europa decentraal. De drukbezochte dag heeft volgens de bezoekers informatie en inspiratie gebracht om verder met de Europese agenda 2014-2020 aan de slag te gaan. Een korte terugblik en de presentaties.

Lees het volledige bericht

Nieuwe drempelwaarden Europees aanbesteden bekend

De nieuwe drempelwaarden voor Europees aanbesteden voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 zijn bekendgemaakt. De drempelbedragen worden om de twee jaar aangepast. Voor de komende periode is sprake van een verhoging van het drempelbedrag. Voor decentrale overheden geldt met ingang van 1 januari voor opdrachten voor werken een drempel van 5.186.000 euro en voor opdrachten voor diensten en leveringen 207.000 euro. 

Lees het volledige bericht

Europese prioriteiten van de VNG in 2014

De VNG heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste Europese onderwerpen voor gemeenten in 2014 en gepubliceerd als VNG Prioritaire Europese Onderwerpen 2014. Deze selectie is ontstaan op basis van het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2014, de politieke ontwikkelingen in Brussel, Straatsburg en Den Haag, de input van diverse bestuurlijke commissies en beleidsafdelingen van de VNG, de actuele lijst van lopende prioritaire dossiers van 2013 en de prioriteiten vanuit het VNG Europanetwerk.

Lees het volledige bericht

Commissie vordert miljoenen landbouwsteun terug

De Europese Commissie vorderde op donderdag 12 december in totaal 335 miljoen euro aan landbouwuitgaven terug die ten onrechte door de lidstaten zijn gedaan. Het geld moet worden teruggestort in de EU-begroting omdat de EU-regelgeving niet is nageleefd of omdat de landbouwuitgaven niet adequaat zijn gecontroleerd.

Lees het volledige bericht

Gemeenschappelijk visserijbeleid definitief goedgekeurd

Het Europees Parlement stemde op dinsdag 10 december voor een nieuw, hervormd Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) voor de Europese Unie. De voor Visserij en Maritieme Zaken bevoegde Eurocommissaris Damanaki is tevreden met dit resultaat. Met deze stemming is de hervorming van het GVB officieel goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2014 zal het nieuwe GVB in de hele EU worden ingevoerd.

Lees het volledige bericht

Overzicht Beleidsopties lidstaten concept Europese richtlijnen

Naar verwachting stemt het Europese Parlement in februari 2014 over drie nieuwe richtlijnen voor overheidsopdrachten. Bij de implementatie van de richtlijnen in hun nationale wetgeving, hebben de lidstaten een aantal beleidsopties. PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden, heeft de belangrijkste opties uit de drie richtlijnen op een rij gezet in het overzicht Beleidsopties concept EU aanbestedingsrichtlijnen.

Lees het volledige bericht

Horizon 2020 van start met 15 miljard euro

Op woensdag 11 december deed de Europese Commissie haar eerste oproep voor het indienen van nieuwe projectvoorstellen voor Horizon 2020, het programma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie ter waarde van 80 miljard euro. In de eerste twee jaar wordt meer dan 15 miljard aan financiering toegekend, om de Europese kenniseconomie te stimuleren.

Lees het volledige bericht

Informatiepunt EU-subsidies VNG zoekt meelezers voor subsidiewijzer 2014-2020

De VNG directie Europa is het informatiepunt Europese subsidies voor gemeenten, provincies en waterschappen. Om gemeenten, provincies en waterschapen in deze nieuwe subsidieperiode zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkt de directie Europa aan de Subsidiewijzer 2014-2020. Hierin staan alle voor decentrale overheden beschikbare Europese fondsen beschreven. Om het product zo goed mogelijk aan uw verwachtingen te laten voldoen, vraagt de directie Europa meelezers.

Lees het volledige bericht

In 10 stappen op de hoogte: Stap 5: AGVV en Interreg/EFRO

Omdat ondernemingen en kennisinstellingen in de nieuwe EFRO programmaperiode (2014-2020) meer worden betrokken, krijgen decentrale overheden vaker te maken met staatssteun. Naast alle bestaande vrijstellingen in de staatssteunregels, kunnen zij vanaf medio 2014 mogelijk gebruikmaken van een nieuwe vrijstelling in de AGVV. Deze geldt voor Interreg-subsidies die worden ingezet voor MKB samenwerkingsprojecten (ETS). Dankzij deze vrijstelling kan een deel van de samenwerkingskosten, zoals reiskosten, gesubsidieerd worden zonder onrechtmatige staatssteun te verlenen. Een kennisgeving is dan voldoende.
Lees het volledige bericht

Nieuwe de-minimis verordeningen aangenomen

Op 18 december 2013 zijn zowel de nieuwe algemene de-minimisverordening als de landbouw de-minimisverordening aangenomen. Deze verordeningen treden 1 januari 2014 in werking.

Terugblik conferentie grensoverschrijdende arbeidsmarkt in Maastricht

Op 16 december 2013 bezochten zo’n 220 deelnemers de conferentie ‘Work in progress: Hier wordt gewerkt aan een grensoverschrijdende arbeidsmarkt’ in het MECC in Maastricht. Een conferentie die werd georganiseerd…

Drukbezochte ‘Europa Dichterbij’ geeft inspiratie voor Europese agenda 2014-2020

Op 2 december vond in het provinciehuis van Groningen de bijeenkomst ‘Europa Dichterbij’ editie 2013 plaats. Deze gratis bijeenkomst werd georganiseerd door de drie noordelijke provincies en kenniscentrum Europa decentraal….

Nieuwe drempelwaarden Europees aanbesteden bekend

De nieuwe drempelwaarden voor Europees aanbesteden voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2015 zijn bekendgemaakt. De drempelbedragen worden om de twee jaar aangepast. Voor…

Europese prioriteiten van de VNG in 2014

De VNG heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste Europese onderwerpen voor gemeenten in 2014 en gepubliceerd als VNG Prioritaire Europese Onderwerpen 2014. Deze selectie is ontstaan op basis van…

Commissie vordert miljoenen landbouwsteun terug

De Europese Commissie vorderde op donderdag 12 december in totaal 335 miljoen euro aan landbouwuitgaven terug die ten onrechte door de lidstaten zijn gedaan. Het geld moet worden teruggestort in…

Gemeenschappelijk visserijbeleid definitief goedgekeurd

Het Europees Parlement stemde op dinsdag 10 december voor een nieuw, hervormd Gemeenschappelijk Visserij Beleid (GVB) voor de Europese Unie. De voor Visserij en Maritieme Zaken bevoegde Eurocommissaris Damanaki is…

Overzicht Beleidsopties lidstaten concept Europese richtlijnen

Naar verwachting stemt het Europese Parlement in februari 2014 over drie nieuwe richtlijnen voor overheidsopdrachten. Bij de implementatie van de richtlijnen in hun nationale wetgeving, hebben de lidstaten een aantal…

Horizon 2020 van start met 15 miljard euro

Op woensdag 11 december deed de Europese Commissie haar eerste oproep voor het indienen van nieuwe projectvoorstellen voor Horizon 2020, het programma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie…

Informatiepunt EU-subsidies VNG zoekt meelezers voor subsidiewijzer 2014-2020

De VNG directie Europa is het informatiepunt Europese subsidies voor gemeenten, provincies en waterschappen. Om gemeenten, provincies en waterschapen in deze nieuwe subsidieperiode zo goed mogelijk van dienst te zijn,…

In 10 stappen op de hoogte: Stap 5: AGVV en Interreg/EFRO

Omdat ondernemingen en kennisinstellingen in de nieuwe EFRO programmaperiode (2014-2020) meer worden betrokken, krijgen decentrale overheden vaker te maken met staatssteun. Naast alle bestaande vrijstellingen in de staatssteunregels, kunnen zij…

-->