Zoeken

Filter by Category

Europese Commissie publiceert nieuwe richtsnoeren staatssteun voor breedband

De Europese Commissie publiceerde op 26 januari 2013 vernieuwde richtsnoeren staatssteun voor breedband. De nieuwe richtsnoeren zijn van toepassing op alle aangemelde steunmaatregelen waarover de Commissie zich vanaf 27 januari 2013 moet uitspreken, zelf als de maatregel vóór die datum is aangemeld. De richtsnoeren zijn relevant voor decentrale overheden die zich bezig houden met breedbandprojecten en de Digitale Agenda.
Lees het volledige bericht

Mobilisatie EU-hoofdsteden: burgemeesters moeten Europa uit crisis loodsen

Eurocommissaris voor Regionaal Beleid, Johannes Hahn organiseerde op vrijdag 28 februari de eerste rechtstreekse besprekingen tussen de Europese Commissie en de hoofdsteden van de Europese Unie. De twintig deelnemende burgemeesters worden door Hahn opgeroepen om het voortouw te nemen bij de inspanningen voor herstel en groei. De Eurocommissaris pleit voor een centralere rol voor de hoofdsteden als stuwende economische en sociale kracht voor Europa. Hij dringt aan op een nadrukkelijkere stedelijke dimensie in het cohesiebeleid en op alle overige EU-beleidsterreinen.

Lees het volledige bericht

Europese Green Week in teken van luchtkwaliteit

De Europese Green Week wordt dit jaar gehouden van 4 tot en met 7 juni en heeft als onderwerp luchtkwaliteit. Eurocommissaris voor Milieu, Janez Potoçnik heeft 2013 ook uitgeroepen tot Jaar van de Luchtkwaliteit en publiceert in het najaar een vernieuwde Europese strategie voor luchtkwaliteit en de hieraan gekoppelde wetgevende voorstellen. Hieronder valt onder meer de NEC-richtlijn.

Lees het volledige bericht

EURREST maart 2013

Op 20 november 2012 heeft de Europese Commissie Nederlandse steun aan een nieuw te bouwen windpark op zee goedgekeurd. Zowel door de Rijksoverheid als door decentrale overheden worden veel initiatieven op het gebied van hernieuwbare energie genomen. Het besluit van de Commissie laat zien onder welke voorwaarden subsidie voor hernieuwbare energie mogelijk is.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie wil meer aandacht voor groei en sociale cohesie

Onlangs heeft de Europese Commissie een pakket sociale investeringen voorgesteld aan de lidstaten. Het pakket geeft de lidstaten richtsnoeren voor een efficiënter en doeltreffender sociaal beleid. Ook decentrale overheden vervullen verschillende taken waar het gaat om sociale inclusie en armoedebestrijding, waardoor het pakket voor hen interessant kan zijn.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie publiceert nieuwe richtsnoeren staatssteun voor breedband

De Europese Commissie publiceerde op 26 januari 2013 vernieuwde richtsnoeren staatssteun voor breedband. De nieuwe richtsnoeren zijn van toepassing op alle aangemelde steunmaatregelen waarover de Commissie zich vanaf 27 januari…

Online consultatie over het Europese raamwerk voor milieu-inspecties gestart

Decentrale overheden kunnen van 22 februari tot 26 mei 2013 reageren op een consultatie over de herziening van het Europese raamwerk voor milieu-inspecties. Het raamwerk bestaat uit een aanbeveling van…

Mobilisatie EU-hoofdsteden: burgemeesters moeten Europa uit crisis loodsen

Eurocommissaris voor Regionaal Beleid, Johannes Hahn organiseerde op vrijdag 28 februari de eerste rechtstreekse besprekingen tussen de Europese Commissie en de hoofdsteden van de Europese Unie. De twintig deelnemende burgemeesters…

Europese Green Week in teken van luchtkwaliteit

De Europese Green Week wordt dit jaar gehouden van 4 tot en met 7 juni en heeft als onderwerp luchtkwaliteit. Eurocommissaris voor Milieu, Janez Potoçnik heeft 2013 ook uitgeroepen tot…

Internationale aanpak grensoverschrijdende criminaliteit in Limburg

De Nederlandse minister van Veiligheid en Justitie en de Belgische ministers van Justitie in Maastricht afspraken gemaakt over nog intensievere samenwerking van opsporingsdiensten in de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, waar…

EURREST maart 2013

Op 20 november 2012 heeft de Europese Commissie Nederlandse steun aan een nieuw te bouwen windpark op zee goedgekeurd. Zowel door de Rijksoverheid als door decentrale overheden worden veel initiatieven…

Hoe bepalen we bij twee winnaars welke partij de opdracht krijgt?

Bij de beoordeling van een openbare Europese aanbesteding door onze provincie, zijn er van de inschrijvingen twee gegadigden ex aequo op de eerste plaats geëindigd. De aanbestedingsdocumenten zeggen niets over…

Richtlijnconforme interpretatie

Decentrale overheden moeten nationale wetgeving zoveel mogelijk uitleggen in het licht van de Europese richtlijnen. Wanneer de implementatietermijn van de richtlijn verstreken is, kan men zich tegenover de overheid beroepen…

Commissarissen van de Koningin ontmoeten de Belgische Koning Albert II

Van woensdag 20 tot en met vrijdag 22 februari brachten de 12 Commissarissen van de Koningin een bezoek aan Brussel. Het bezoek, georganiseerd door het Huis van de Nederlandse Provincies,…

Europese Commissie publiceert bijgewerkte gids DAEB

Op 18 februari heeft de Europese Commissie een geactualiseerde versie van de gids over Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB) gepubliceerd. De vernieuwde gids geeft antwoorden op veelgestelde vragen afkomstig van…

Europese Commissie wil meer aandacht voor groei en sociale cohesie

Onlangs heeft de Europese Commissie een pakket sociale investeringen voorgesteld aan de lidstaten. Het pakket geeft de lidstaten richtsnoeren voor een efficiënter en doeltreffender sociaal beleid. Ook decentrale overheden vervullen…

-->