Zoeken

Filter by Category

Migratie jurisprudentie

Detacheringsrichtlijn

HvJ EU, 3 april 2008. Rüffert tegen Neder-Saksen Zaak C-346/06. Het Hof besliste dat de Duitse deelstaat Neder-Saksen voor een overheidsopdracht niet mag eisen dat een Poolse aannemer, aan wie…

-->