Zoeken

Filter by Category

Zeevervoer wet- en regelgeving

Voor staatssteun aan zeevervoer bestaan er richtsnoeren voor het zeevervoer, de totstandbrenging van snelwegen op zee en scheepsmanagementbedrijven. Ook zijn de volgende algemene staatssteunregels van toepassing: – Algemene Groepsvrijstellingsverordening; –…

Lees meer

Wegvervoer wet- en regelgeving

De PSO Verordening en de de-minimisvrijstelling zijn van toepassing op staatssteun aan wegvervoer. Het nieuwe vrijstellingsbesluit DAEB is niet van toepassing op vervoer of vervoersinfrastructuur. De volgende algemene staatssteunregels gelden:…

Lees meer

EU-burgerschap wet- en regelgeving

In artikel 18, 20 en 21 VWEU worden de rechten en regels omtrent het EU-burgerschap uitgelegd. Artikel 18 VWEU: Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen,…

Lees meer

Interne markt

Art. 3 lid 3 van het VEU eist dat de EU een interne markt tot stand brengt. In art. 26 lid 1 van de VWEU wordt deze taak nog iets…

Lees meer

Zwemwater

De huidige Zwemwaterrichtlijn is voortgevloeid uit het 6e Milieuactieprogramma en de Kaderrichtlijn Water. De richtlijn is van toepassing op elk oppervlaktewater waar veel mensen zwemmen, waar zwemmen niet permanent verboden is…

Lees meer

Waterbeheer

Kaderrichtlijn Water De Kaderrichtlijn Water moet het Europees waterbeleid transparanter en doeltreffender maken. Decentrale overheden hebben daarom meer verantwoordelijkheden gekregen. De richtlijn heeft twee dochterrichtlijnen: de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire stoffen. Ook…

Lees meer

Zeevervoer wet- en regelgeving

Voor staatssteun aan zeevervoer bestaan er richtsnoeren voor het zeevervoer, de totstandbrenging van snelwegen op zee en scheepsmanagementbedrijven. Ook zijn de volgende algemene staatssteunregels van toepassing: – Algemene Groepsvrijstellingsverordening; –…

Wegvervoer wet- en regelgeving

De PSO Verordening en de de-minimisvrijstelling zijn van toepassing op staatssteun aan wegvervoer. Het nieuwe vrijstellingsbesluit DAEB is niet van toepassing op vervoer of vervoersinfrastructuur. De volgende algemene staatssteunregels gelden:…

Vrijheid van vestiging wet- en regelgeving

Art. 49 VWEU bevat de regels voor het verbod op de beperking van de vrijheid van vestiging. Artikel 49 VWEU: In het kader van de volgende bepalingen zijn beperkingen van…

Vrij verkeer van werknemers wet- en regelgeving

Art. 45 van het VWEU houdt het verbod op discriminatie in. Artikel 45 VWEU 1. Het verkeer van werknemers binnen de Unie is vrij. 2. Dit houdt de afschaffing in…

EU-burgerschap wet- en regelgeving

In artikel 18, 20 en 21 VWEU worden de rechten en regels omtrent het EU-burgerschap uitgelegd. Artikel 18 VWEU: Binnen de werkingssfeer van de Verdragen en onverminderd de bijzondere bepalingen,…

Burgerschapsrichtlijn links

Ministerie van Buitenlandse Zaken, over EU- burgerschap Europese Commissie, over EU-burgerschap

Burgerschapsrichtlijn wet- en regelgeving

De Burgerschapsrichtlijn heeft betrekking op het recht van vrij verkeer en verblijf, inclusief het duurzaam verblijfsrecht, op het grondgebied van de lidstaten door EU-burgers en hun familieleden (art. 1 richtlijn)….

Drugshandel wet- en regelgeving

Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving Middels een Verordening is het Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving opgericht. Dit is één van de uitvoerders van het Europees drugsbeleid. Witwassen van…

Interne markt

Art. 3 lid 3 van het VEU eist dat de EU een interne markt tot stand brengt. In art. 26 lid 1 van de VWEU wordt deze taak nog iets…

Zwemwater

De huidige Zwemwaterrichtlijn is voortgevloeid uit het 6e Milieuactieprogramma en de Kaderrichtlijn Water. De richtlijn is van toepassing op elk oppervlaktewater waar veel mensen zwemmen, waar zwemmen niet permanent verboden is…

Waterbeheer

Kaderrichtlijn Water De Kaderrichtlijn Water moet het Europees waterbeleid transparanter en doeltreffender maken. Decentrale overheden hebben daarom meer verantwoordelijkheden gekregen. De richtlijn heeft twee dochterrichtlijnen: de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn Prioritaire stoffen. Ook…

-->