Zoeken

Filter by Category

Havens

Milieu-inspectie zeehavens als NEDAB HvJ EU,18 maart 1997. Diego Cali Zaak C-343/95. In deze zaak tussen Cali en SEPG oordeelde het Hof van Justitie dat het verrichten van milieu-inspectietaken in…

Lees meer

Vervoersinfrastructuur

Vervoersinfrastructuur Overheidsbijdrage Maasvlakte II geen staatssteun De Europese Commissie heeft op 24 april 2007 Nederland toestemming gegeven de uitbreiding van de Rotterdamse haven, het project Ontwikkeling mainport Rotterdam (steunmaatregel nr….

Lees meer

Vervoer algemeen

Chipknip en vrij verkeer Hoge Raad, 08 juli 2005 (Parkeerbelastingen) Zaak LJN: AR8934. In 2005 deed de Nederlandse Hoge Raad uitspraak over parkeergeld dat uitsluitend met een chipkaart betaald kon…

Lees meer

Vervoer en staatssteun

Milieu-inspectie zeehavens als NEDAB HvJ EU,18 maart 1997. (Diego Cali) Zaak C-343/95. In dit arrest oordeelde het Hof van Justitie dat het verrichten van milieu-inspectietaken in een zeehaven een overheidsprerogatief…

Lees meer

Misbruikverbod

HvJ, 25 juni 1996. Dusseldorp Zaak C-203/96. In deze zaak verleende Nederland AVR Chemie een uitsluitend recht om gevaarlijke afvalstoffen te verbranden. De onderneming verkreeg een machtspositie. Voor de verbranding…

Lees meer

Zorg

IRIS-Ziekenhuizen In dit besluit over de Belgische IRIS-Ziekenhuizen stelde de Europese Commissie dat steun voor medische spoedeisende hulp door marktpartijen kan worden verricht. In dit geval werd door het marktfalen aan de…

Lees meer

Onderwijs en staatssteun jurisprudentie

HvJ EG, 11 september 2007/ Schwarz en Gootjes-Schwarz tegen Finanzant Bergisch Gladbach Zaak C-76/05. Het onderwijs moet hoofdzakelijk uit particuliere middelen worden gefinancierd. Volgens het Hof betekent dit niet dat…

Lees meer

Migratie jurisprudentie

Detacheringsrichtlijn

HvJ EU, 3 april 2008. Rüffert tegen Neder-Saksen Zaak C-346/06. Het Hof besliste dat de Duitse deelstaat Neder-Saksen voor een overheidsopdracht niet mag eisen dat een Poolse aannemer, aan wie…

Europees burgerschap jurisprudentie

HvJ EG, 2 oktober 2003. Carlos Garcia Avello Zaak C-148/02. In 2004 werd de Nederlandse Wet Conflictenrecht Namen aangepast op grond van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in…

Arbeidstijden

HvJ EU, 9 september 2003. Jaeger Zaak C-151/02. Volgens het Hof moeten de wachtdiensten van artsen volledig als arbeidstijd worden aangemerkt, als de fysieke aanwezigheid van de artsen in het…

Havens

Milieu-inspectie zeehavens als NEDAB HvJ EU,18 maart 1997. Diego Cali Zaak C-343/95. In deze zaak tussen Cali en SEPG oordeelde het Hof van Justitie dat het verrichten van milieu-inspectietaken in…

Vervoersinfrastructuur

Vervoersinfrastructuur Overheidsbijdrage Maasvlakte II geen staatssteun De Europese Commissie heeft op 24 april 2007 Nederland toestemming gegeven de uitbreiding van de Rotterdamse haven, het project Ontwikkeling mainport Rotterdam (steunmaatregel nr….

Vervoer algemeen

Chipknip en vrij verkeer Hoge Raad, 08 juli 2005 (Parkeerbelastingen) Zaak LJN: AR8934. In 2005 deed de Nederlandse Hoge Raad uitspraak over parkeergeld dat uitsluitend met een chipkaart betaald kon…

Vervoer en staatssteun

Milieu-inspectie zeehavens als NEDAB HvJ EU,18 maart 1997. (Diego Cali) Zaak C-343/95. In dit arrest oordeelde het Hof van Justitie dat het verrichten van milieu-inspectietaken in een zeehaven een overheidsprerogatief…

Misbruikverbod

HvJ, 25 juni 1996. Dusseldorp Zaak C-203/96. In deze zaak verleende Nederland AVR Chemie een uitsluitend recht om gevaarlijke afvalstoffen te verbranden. De onderneming verkreeg een machtspositie. Voor de verbranding…

Zorg

IRIS-Ziekenhuizen In dit besluit over de Belgische IRIS-Ziekenhuizen stelde de Europese Commissie dat steun voor medische spoedeisende hulp door marktpartijen kan worden verricht. In dit geval werd door het marktfalen aan de…

Onderwijs en staatssteun jurisprudentie

HvJ EG, 11 september 2007/ Schwarz en Gootjes-Schwarz tegen Finanzant Bergisch Gladbach Zaak C-76/05. Het onderwijs moet hoofdzakelijk uit particuliere middelen worden gefinancierd. Volgens het Hof betekent dit niet dat…

-->