Zoeken

Filter by Category

Lokale en regionale omroepen

Overzicht van besluiten over de toepassing van staatssteunregels voor publieke omroepen Uitspraak Raad van State, over markttoets landelijke publieke media Uitspraak EU Gerecht van Eerste Aanleg, over staatssteun aan NOS

Lees meer

Groenblauwe diensten

Europese Commissie, 27 februari 2006. Groenfonds Midden-Delfland Zaak N-33/2005. Voorafgaand aan de goedkeuring van de Catalogus Groenblauwe Diensten 2007 heeft de Europese Commissie begin 2006 steunmaatregelen van gemeenten Midden-Delfland, Delft…

Lees meer

Milieusteun

PbEU, 30 november 2010. Provincie Limburg Zaak C110/54. De provincie Limburg heeft een woningbouwstichting een ad hoc subsidie gegeven voor een energiebesparend en CO2 reducerend project. De kleine onderneming wil…

Lees meer

Grondtransacties

Europese Commissie, 14 december 2004. Aircraft Services Lemwerder Steunmaatregel C56/2003. In dit besluit werd de vergelijkingsmethode door de Commissie als een goede berekeningsmethode voor grondtaxatie beoordeeld. Hierbij komt de grondprijs…

Lees meer

Onrendabele topfinanciering

Beschikking N 555/2008 Mill en Sint Hubert Beschikking C 33/2005 Haaksbergen EURREST september 2012 Naast bovengenoemde zaken kan ook het EUrrest van september 2012 interessant zijn voor decentrale overheden. Het…

Lees meer

Garanties

Europese Commissie, 4 april 2006. Marktpassageplan Haaksbergen Zaak C-33/2005. Deze zaak laat een voorbeeld zien waarbij de Europese Commissie een garantstelling bij gebiedsexploitatie zowel aan de Mededeling grondtransacties als aan…

Lees meer

Grensoverschrijdend effect

Europese Commissie, 21 september 2016 De Europese Commissie nam op 21 september vijf nieuwe besluiten over mogelijke staatssteun en het begrip interstatelijke handel. Deze besluiten, met betrekking tot steun aan Spaanse…

Lees meer

Staat en staatsmiddelen

Hof van Justitie, 13 maart 1985. Nederland en Leeuwarder Papierwarenfabriek Gevoegde zaken 296 en 318/82. In deze zaak werd duidelijk dat steun die via een regionale ontwikkelingsmaatschappij wordt verleend, ook staatssteun…

Lees meer

Marktconformiteit

Europees Gerechtshof, 28 maart 2012. Ryanair en Europese Commissie Zaak T-123/09. In 2008 gaf de Italiaanse rijksoverheid een lening van € 300 miljoen aan Alitalia, omdat het in financiële problemen…

Lees meer

Selectiviteit

Hof van Justitie EU, 6 september 2006. Portugal Zaak C-88/03. In deze zaak formuleert het Hof voorwaarden waaronder een verlaging van het nationaal belastingtarief aan het selectiviteitscriterium kan worden getoetst….

Lees meer

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I)

Europese Commissie, 21 februari 2007. NeoVal Besluit N674/2006. De Europese Commissie keurde innovatiesteun voor een nieuw metroproject goed op basis van de Kaderregeling O&O&I. De steun voor het innovatieve project…

Lokale en regionale omroepen

Overzicht van besluiten over de toepassing van staatssteunregels voor publieke omroepen Uitspraak Raad van State, over markttoets landelijke publieke media Uitspraak EU Gerecht van Eerste Aanleg, over staatssteun aan NOS

Groenblauwe diensten

Europese Commissie, 27 februari 2006. Groenfonds Midden-Delfland Zaak N-33/2005. Voorafgaand aan de goedkeuring van de Catalogus Groenblauwe Diensten 2007 heeft de Europese Commissie begin 2006 steunmaatregelen van gemeenten Midden-Delfland, Delft…

Milieusteun

PbEU, 30 november 2010. Provincie Limburg Zaak C110/54. De provincie Limburg heeft een woningbouwstichting een ad hoc subsidie gegeven voor een energiebesparend en CO2 reducerend project. De kleine onderneming wil…

Grondtransacties

Europese Commissie, 14 december 2004. Aircraft Services Lemwerder Steunmaatregel C56/2003. In dit besluit werd de vergelijkingsmethode door de Commissie als een goede berekeningsmethode voor grondtaxatie beoordeeld. Hierbij komt de grondprijs…

Onrendabele topfinanciering

Beschikking N 555/2008 Mill en Sint Hubert Beschikking C 33/2005 Haaksbergen EURREST september 2012 Naast bovengenoemde zaken kan ook het EUrrest van september 2012 interessant zijn voor decentrale overheden. Het…

Garanties

Europese Commissie, 4 april 2006. Marktpassageplan Haaksbergen Zaak C-33/2005. Deze zaak laat een voorbeeld zien waarbij de Europese Commissie een garantstelling bij gebiedsexploitatie zowel aan de Mededeling grondtransacties als aan…

Grensoverschrijdend effect

Europese Commissie, 21 september 2016 De Europese Commissie nam op 21 september vijf nieuwe besluiten over mogelijke staatssteun en het begrip interstatelijke handel. Deze besluiten, met betrekking tot steun aan Spaanse…

Staat en staatsmiddelen

Hof van Justitie, 13 maart 1985. Nederland en Leeuwarder Papierwarenfabriek Gevoegde zaken 296 en 318/82. In deze zaak werd duidelijk dat steun die via een regionale ontwikkelingsmaatschappij wordt verleend, ook staatssteun…

Marktconformiteit

Europees Gerechtshof, 28 maart 2012. Ryanair en Europese Commissie Zaak T-123/09. In 2008 gaf de Italiaanse rijksoverheid een lening van € 300 miljoen aan Alitalia, omdat het in financiële problemen…

Selectiviteit

Hof van Justitie EU, 6 september 2006. Portugal Zaak C-88/03. In deze zaak formuleert het Hof voorwaarden waaronder een verlaging van het nationaal belastingtarief aan het selectiviteitscriterium kan worden getoetst….

-->