2015 Europees Jaar voor ontwikkeling

19 januari 2015

Het Europees Jaar staat in 2015 in het teken van ontwikkelingshulp. Centraal daarbij staat om de noodzaak van ontwikkelingshulp onder de aandacht te brengen bij de Europese burger. Regionale en lokale overheden hebben een grote rol hierbij. Zij moeten dan ook de sterkst mogelijke steun hiervoor krijgen, zo stelt het Europees Comité van de Regio’s (CvdR).

Europese Jaren

Een Europees Jaar is een themajaar waarbij het gehele jaar in het kader van een actueel of aansprekend thema staat. Het doel is om bewustzijn van een bepaald onderwerp te verhogen, het debat hierover te stimuleren en de houding omtrent het onderwerp te veranderen. Het thema krijgt in dat jaar extra financiering voor uitgebreide campagnes.

Ontwikkeling

2015 is het eerste jaar dat wordt gewijd aan ontwikkelingshulp. Het is ook voor het eerst dat het Europees Jaar verband houdt met het externe optreden van de EU en de rol van Europa in de wereld. Europa laat hiermee zien armoede wereldwijd te willen uitbannen en Europeanen te willen inspireren zich in te zetten voor ontwikkeling.

Rol decentrale overheden

Tijdens de opening van het Europees Jaar 2015 benadrukte Michel Lebrun, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s, dat het de lokale en regionale overheden zijn die het bewustzijn bij burgers van het belang van ontwikkelingshulp moeten verhogen. Zij kunnen tevens ook het beste burgers ondersteunen bij het efficiënter en effectiever delen van kennis en hulp. Gemeenten kunnen hieraan bijdragen door bijvoorbeeld lezingen te geven of projecten te organiseren.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Charlotte Vroege, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Comité van de Regio’s

Meer informatie:

Website Europees Jaar voor Ontwikkeling
Justitie, vrijheid en veiligheid, Europa decentraal