Zoeken

Filter by Category

Voorlopig akkoord over nieuwe EU-afvalregels circulaire-economiepakket

Het Estse voorzitterschap heeft samen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement een voorlopig akkoord gesloten over vier voorstellen van het afvalpakket. Op 20 december jl. kregen de EU-ambassadeurs toelichting over het resultaat. Regionale en lokale overheden spelen een essentiële rol in de uitvoering van het afvalbeheerbeleid van de lidstaten. Dit akkoord heeft mogelijk dan ook veel impact op de decentrale praktijk.

Lees het volledige bericht

Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen 2018-2019

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2017 (Pb EU L 337). De belangrijkste wijzigingen zijn de verhoging van het drempelbedrag voor werken naar € 5.548.000,- en de verhoging van het drempelbedrag voor leveringen en diensten naar € 221.000,-. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2018 en zijn, zoals gebruikelijk, vastgesteld voor een periode van twee jaar. Ze gelden tot en met 31 december 2019.

Lees het volledige bericht

Nederland vecht Duitse tolheffing aan bij het Europees Hof van Justitie

Nederland voegt zich bij Oostenrijk in de zaak die bij het Europees Hof van Justitie is aangespannen tegen de Duitse plannen voor een tolvignet voor personenauto’s vanaf 2019. De geplande tol-invoering rekent een hogere prijs voor buitenlanders, aangezien Duitse automobilisten voor de hogere prijs van het vignet gecompenseerd worden. Wanneer de tolheffing wordt ingevoerd zullen vooral de grensregio’s hier hinder van ondervinden

Lees het volledige bericht

Definitieve goedkeuring voor EFSI 2.0

Het Europees Parlement heeft op 12 december 2017 ingestemd met de verordening tot uitbreiding en versterking van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Dit is de centrale pijler van het Investeringsplan voor Europa. Op 13 september 2017 bereikten de lidstaten en het EP reeds een beginselakkoord, met deze instemming is EFSI 2.0 nu definitief goedgekeurd.

Lees het volledige bericht

Staatssteun: drieluik wijzigingen AGVV (deel I)

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is in de zomer van 2017 gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor kennisgevingen die decentrale overheden doen onder toepassing van de AGVV. In de komende edities van de Europese Ster verschijnt daarom een drieluik om de wijzigingen van de AGVV te duiden op decentrale relevantie. In het eerste deel wordt ingegaan op de wijzigingen van de algemene toepassingsvoorwaarden.

Lees het volledige bericht

Comité van de Regio’s adviseert over mededingingsbeleid Europese Commissie

Het Comité van de Regio’s heeft de Europese Commissie geadviseerd over haar verslag over het mededingingsbeleid 2016. Het Comité is ingenomen met het verslag van de Commissie, maar stelt een aantal verbeterpunten voor. Voor het Comité is het belangrijk dat het Europees mededingingsrecht aan decentrale overheden de ruimte geeft om sociale en economische uitdagingen aan te kunnen pakken. Lees het volledige bericht

Steun op maat voor samenwerkende Europese innovatie regio’s

Op donderdag 7 december kondigde de Europese Commissie aan welke interregionale Europese partnerschappen steun op maat zullen krijgen in het kader van een nieuw te financieren proefproject voor innovatieve projecten. Dit proefproject helpt partnerschappen bij de uitbreiding van hun projecten in prioritaire sectoren zoals big data, bio-economie, hulpbronnenefficiëntie, geavanceerde fabricage of cyberbeveiliging.

Lees het volledige bericht

Doorbraak in Brexit-onderhandelingen

De Europese Commissie heeft de Europese Raad aanbevolen te concluderen dat voldoende vooruitgang is geboekt in de eerste fase van de Brexit-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. De Commissie kwam tot dit oordeel nadat Commissievoorzitter Juncker en premier May een uiterste poging deden om nog voor de laatste Europese Raad van dit jaar tot een akkoord te komen.  Lees het volledige bericht

Europese steun voor drinkwaterinfrastructuur in Zuid-Holland

De Europese Investeringsbank heeft een leningsovereenkomst getekend met het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Oasen. De lening van € 70 miljoen wordt gegarandeerd door de Europese Commissie via het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). In oktober 2017 keurde de EIB reeds een lening van € 100 miljoen goed voor de bouw van het Amphia ziekenhuis in Breda. Het afgelopen jaar investeerde de EIB een recordbedrag van € 2,56 miljard in Nederlandse projecten.

Lees het volledige bericht

Voorlopig akkoord over nieuwe EU-afvalregels circulaire-economiepakket

Het Estse voorzitterschap heeft samen met vertegenwoordigers van het Europees Parlement een voorlopig akkoord gesloten over vier voorstellen van het afvalpakket. Op 20 december jl. kregen de EU-ambassadeurs toelichting over…

Nieuwe drempelbedragen Europese aanbestedingen 2018-2019

De nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie van 19 december 2017 (Pb EU L 337). De belangrijkste wijzigingen zijn de verhoging van…

Lustrumseminar Europa decentraal ‘Europees recht beter geregeld’

Donderdag 14 december jl. vond het lustrumseminar van Europa decentraal plaats. Dit seminar, ter ere van het 15-jarig bestaan van het kenniscentrum, vond plaats in theater Diligentia. Gastsprekers waren Luuk…

Nederland vecht Duitse tolheffing aan bij het Europees Hof van Justitie

Nederland voegt zich bij Oostenrijk in de zaak die bij het Europees Hof van Justitie is aangespannen tegen de Duitse plannen voor een tolvignet voor personenauto’s vanaf 2019. De geplande…

Definitieve goedkeuring voor EFSI 2.0

Het Europees Parlement heeft op 12 december 2017 ingestemd met de verordening tot uitbreiding en versterking van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Dit is de centrale pijler van…

Staatssteun: drieluik wijzigingen AGVV (deel I)

De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) is in de zomer van 2017 gewijzigd. Dit kan gevolgen hebben voor kennisgevingen die decentrale overheden doen onder toepassing van de AGVV. In de komende edities…

Comité van de Regio’s adviseert over mededingingsbeleid Europese Commissie

Het Comité van de Regio’s heeft de Europese Commissie geadviseerd over haar verslag over het mededingingsbeleid 2016. Het Comité is ingenomen met het verslag van de Commissie, maar stelt een…

Steun op maat voor samenwerkende Europese innovatie regio’s

Op donderdag 7 december kondigde de Europese Commissie aan welke interregionale Europese partnerschappen steun op maat zullen krijgen in het kader van een nieuw te financieren proefproject voor innovatieve projecten….

Doorbraak in Brexit-onderhandelingen

De Europese Commissie heeft de Europese Raad aanbevolen te concluderen dat voldoende vooruitgang is geboekt in de eerste fase van de Brexit-onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk. De Commissie kwam tot…

ACM doet kartelonderzoek in aanbestedingsmarkt

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) doet onderzoek naar een mogelijk kartel in een grote aanbestedingsmarkt. De ACM heeft aanwijzingen dat in verschillende sectoren publieke aanbestedingen gemanipuleerd worden.

Europese steun voor drinkwaterinfrastructuur in Zuid-Holland

De Europese Investeringsbank heeft een leningsovereenkomst getekend met het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Oasen. De lening van € 70 miljoen wordt gegarandeerd door de Europese Commissie via het Europees Fonds voor Strategische…

-->