Rüffert

HvJ-EU, 11 oktober 2006. Prejudiciële zaak C-346/06. Deze zaak gaat over het opnemen van een eis bij de aanbesteding van bouwwerken dat werknemers het CAO-loon uitbetaald krijgen. Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie milieucriteria.

Coditel

HvJ-EU, 18 september 2007. Prejudiciële zaak C-324/07. Deze zaak gaat over (quasi) inbesteding bij publieke samenwerkingsverbanden. Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie inbesteden.

Assitur

HvJ-EU, 30 januari 2008. Prejudiciële zaak C-538/07. Deze zaak gaat over uitsluitingsgronden in aanbestedingsrichtlijn een uitputtende lijst. Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie verdragsbeginselen.

Sea

HvJ-EU, 19 februari 2008. Prejudiciële zaak C-573/07. Deze zaak gaat over de onderhandse aanbesteding van een opdracht voor het verrichten van diensten van ophalen, transport en verwijdering van vast stads- en soortgelijk afval aan een aandelenvennootschap. Het kapitaal is volledig in handen van de overheid. Is dit verenigbaar met het gemeenschapsrecht? Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie inbesteden.

Wall AG

HvJ-EU, 30 april 2008. Prejudiciële zaak C-91/08. Deze zaak gaat over transparantieverplichtingen bij concessieovereenkomsten. Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie concessies.

Hochtief

HvJ-EU, 3 juni 2008. Prejudiciële Hofzaak C-138/08. Deze zaak gaat over de rechtstreekse werking aanbestedingsrichtlijnen. Is richtlijn 2004/18 al van toepassing op een tijdstip dat deze nog niet is omgezet in nationaal recht? Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie aanbestedingsprocedures.

Club Hotel Loutraki

HvJ-EU, 7 juli 2008. Prejudiciële zaken C-145/08 en C-149/08. Deze zaak gaat over een overeenkomst met een casino. Is dit een concessieovereenkomst? Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie rechtsbeschermingsrichtlijn.

WAZV Gotha

HvJ-EU, 8 juli 2008. Prejudiciële zaak C-206/08. Deze zaak gaat over aanbesteding, overheidsopdracht, energie. Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie concessies.

CoNISma

HvJ-EU, 25 augustus 2008. Prejudiciële zaak C-305/08. Deze zaak gaat over de deelname van een interuniversitair consortium aan een aanbestedingsprocedure. Ook de vraag of het consortium voldoet aan het profiel ‘ondernemer’.

Serrantoni

HvJ-EU, 10 oktober 2008. Prejudiciële zaak C-376/08. Deze zaak gaat over deelname aan een aanbestedingsprocedure bij een nationaal rechtelijk verbod op deelname van consortia. De leden gelden als zelfstandige onderneming gelden. Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie verdragsbeginselen.

ERG

HvJ-EU, 4 november 2008. Prejudiciële zaak C-378/08. Deze zaak gaat over een nationale regeling die volgens de overheid de analyse, planning en uitvoering van een sanering in een openbaar gebied rechtstreeks mag plaatsen bij particuliere marktdeelnemers, zonder een aanbestedingsprocedure te volgen. In het Verdrag tot oprichting van de EG en in de richtlijnen 2004/18/EG, 93/97/EEG en 89/665/EEG zijn beginselen over bescherming van de mededinging opgenomen. Staan deze de betreffende regeling in de weg?