Zoeken

Filter by Category

Mehilaïnen Oy e.a. tegen Oulun Kaupunki

HvJ-EU, 22 december 2010. Zaak C-215/09. In dit arrest worden het Hof vragen voorgelegd over de inkoop van diensten voor arbeidsgezondheidszorg. Geoordeeld werd dat de regels inzake overheidsopdrachten moeten worden gevolgd…

Lees meer

Helmut Müller

HvJ-EU, 25 maart 2010. Zaak C-451/08. In deze zaak gaat het om de uitlegging van het begrip ‘overheidsopdrachten voor uitvoering van werken’ en over de hieraan verbonden procedures. Het Hof legt…

Lees meer

Commissie tegen Spanje

HvJ-EU, 26 mei 2011. Zaak C-306/08. In deze zaak heeft het Hof bepaald er voor samenwerking tussen publieke partijen niet hoeft worden aanbesteed wanneer het gaat om de enkele uitoefening van…

Lees meer

Piepenbrock tegen Kreis Düren

HvJ-EU, 14 juli 2011. Zaak C-386/11 In deze zaak toetst het Hof alle vereisten voor een overheidsopdracht in de zin van artikel 1 lid 2 van richtlijn 2004/18. Vervolgens gaat het…

Lees meer

Azienda Sanitaria Locale di Lecce

HvJ EU, 19 december 2012. Zaak C-159/11. In de zaak ASL stond de vraag centraal of bij een overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en een universiteit gebruik gemaakt kan worden van…

Lees meer

Europese Commissie tegen Italië

HvJ-EU, 21 februari 2008. Zaak C-412/04. Het Hof oordeelt in deze zaak dat de waarde van de verschillende soorten opdrachten slechts één van de criteria is die moeten worden toegepast om…

Lees meer

Tögel

HvJ-EG, 24 september 1998. Zaak C-76/97. Deze zaak gaat over de inroepbaarheid van de richtlijn diensten als het gaat om overeenkomsten van onbepaalde tijd. Het Hof buigt zich onder andere over…

Lees meer

Commissie/Frankrijk (Electrification Vendée)

HvJ-EG, 5 oktober 2000. Zaak C-16/98. In deze zaak gaat het om opdrachten voor onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden aan elektriciteits- en straatverlichting. Het Hof buigt zich over de vraag of verschillende verstrekte opdrachten…

Lees meer

Felix Swoboda GmbH

HvJ-EG, 14 november 2002. Zaak C-411/00. In de zaak ging het om een opdracht voor het uitvoeren van een verhuizing. Het Hof buigt zich over de vraag of een opdracht die…

Lees meer

Krinkels BV tegen Moerdijk

Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 30 december 2004. Zaak KG ZA 04-668. Het gaat in deze zaak om de definitie van een IA-dienst en een IB-dienst (volgens de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2004/18: IIA en…

Lees meer

Mehilaïnen Oy e.a. tegen Oulun Kaupunki

HvJ-EU, 22 december 2010. Zaak C-215/09. In dit arrest worden het Hof vragen voorgelegd over de inkoop van diensten voor arbeidsgezondheidszorg. Geoordeeld werd dat de regels inzake overheidsopdrachten moeten worden gevolgd…

Helmut Müller

HvJ-EU, 25 maart 2010. Zaak C-451/08. In deze zaak gaat het om de uitlegging van het begrip ‘overheidsopdrachten voor uitvoering van werken’ en over de hieraan verbonden procedures. Het Hof legt…

Commissie tegen Spanje

HvJ-EU, 26 mei 2011. Zaak C-306/08. In deze zaak heeft het Hof bepaald er voor samenwerking tussen publieke partijen niet hoeft worden aanbesteed wanneer het gaat om de enkele uitoefening van…

Piepenbrock tegen Kreis Düren

HvJ-EU, 14 juli 2011. Zaak C-386/11 In deze zaak toetst het Hof alle vereisten voor een overheidsopdracht in de zin van artikel 1 lid 2 van richtlijn 2004/18. Vervolgens gaat het…

Azienda Sanitaria Locale di Lecce

HvJ EU, 19 december 2012. Zaak C-159/11. In de zaak ASL stond de vraag centraal of bij een overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en een universiteit gebruik gemaakt kan worden van…

Impresa Pizzarotti & C. SpA tegen Comune di Bari

HvJ-EU, 10 juli 2014. Zaak C-213/13. In deze zaak gaat het om een gerechtsgebouw dat nog gebouwd moet worden. In deze zaak speelde de vraag of een overeenkomst, die een aantal kenmerkende…

Europese Commissie tegen Italië

HvJ-EU, 21 februari 2008. Zaak C-412/04. Het Hof oordeelt in deze zaak dat de waarde van de verschillende soorten opdrachten slechts één van de criteria is die moeten worden toegepast om…

Tögel

HvJ-EG, 24 september 1998. Zaak C-76/97. Deze zaak gaat over de inroepbaarheid van de richtlijn diensten als het gaat om overeenkomsten van onbepaalde tijd. Het Hof buigt zich onder andere over…

Commissie/Frankrijk (Electrification Vendée)

HvJ-EG, 5 oktober 2000. Zaak C-16/98. In deze zaak gaat het om opdrachten voor onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden aan elektriciteits- en straatverlichting. Het Hof buigt zich over de vraag of verschillende verstrekte opdrachten…

Felix Swoboda GmbH

HvJ-EG, 14 november 2002. Zaak C-411/00. In de zaak ging het om een opdracht voor het uitvoeren van een verhuizing. Het Hof buigt zich over de vraag of een opdracht die…

Krinkels BV tegen Moerdijk

Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 30 december 2004. Zaak KG ZA 04-668. Het gaat in deze zaak om de definitie van een IA-dienst en een IB-dienst (volgens de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2004/18: IIA en…

-->