Zoeken

Filter by Category

Commissie/Nederland, UNIX

HvJ-EG, 24 januari 1995. Zaak C-359/93. Het is aan te raden om bij technische specificaties de woorden ‘of daarmee overeenstemmend’ te gebruiken. Hiermee wordt voorkomen dat marktdeelnemers die gelijksoortige systemen gebruiken…

Lees meer

Vestergaard

HvJ-EG, 3 december 2001. Zaak C-59/00. Een overheidsopdracht kan buiten het toepassingsbereik van de Aanbestedingsrichtlijn vallen. Bijvoorbeeld in het geval dat de opdracht onder de drempelwaarde van richtlijn 93/37/EG blijft. De…

Lees meer

Commissie tegen Italië

HvJ-EG, 8 april 2008. Zaak C-337/05. In deze procedure wordt Italië verweten opdrachten voor de aankoop van helikopters van Agusta voor militaire korpsen rechtstreeks te hebben geplaatst, zonder daarbij een oproep…

Lees meer

Commissie tegen Griekenland

HvJ-EG, 4 juni 2009. Zaak-250/07. DEI (een openbare elektriciteitsmaatschappij) organiseert een aanbesteding voor een elektriciteitscentrale op Kreta. Het Hof komt tot de conclusie DEI de offertes, wegens het niet voldoen aan…

Lees meer