Zoeken

Filter by Category

Beentjes tegen Nederlandse staat

HvJ-EG, 20 september 1988. Zaak 31/87. Deze zaak gaat over het uitleggen van richtlijn 71/305 betreffende de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken. Het Hof concludeerde…

Lees meer

Concordia Bus Finland

HvJ-EG, 17 september 2002. Zaak C-513/99. In een aanbesteding van een stadsbuslijn voor de stad Helsinki was een milieucriterium opgenomen betreffende stikstofmonoxide en het geluidsniveau. Het Hof oordeelde dat ecologisch voordeel…

Lees meer

Wienstrom

HvJ-EG, 4 december 2003. Zaak C-448/01. In een aanbesteding tot levering van elektriciteit werden milieucriteria vereist, namelijk dat de stroom moest worden opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (wegingsfactor 45%). Het Europees recht…

Lees meer

Rüffert

HvJ-EG, 3 april 2008. Zaak C-346/06. Bij de aanbesteding van bouwwerken mag niet altijd als voorwaarde worden gesteld dat werknemers het Cao-loon betaald krijgen. Wanneer het Cao-loon niet algemeen verbindend is…

Lees meer

Portgás tegen Ministério da Agricultura

HvJ-EU, 12 december 2013. Zaak C-425/12. In deze zaak gaat het om het inroepen van bepalingen van richtlijn 93/38 (nu richtlijn 2004/17) over overheidsopdrachten voor nutssectoren door de Portugese overheid tegen een…

Beentjes tegen Nederlandse staat

HvJ-EG, 20 september 1988. Zaak 31/87. Deze zaak gaat over het uitleggen van richtlijn 71/305 betreffende de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken. Het Hof concludeerde…

Concordia Bus Finland

HvJ-EG, 17 september 2002. Zaak C-513/99. In een aanbesteding van een stadsbuslijn voor de stad Helsinki was een milieucriterium opgenomen betreffende stikstofmonoxide en het geluidsniveau. Het Hof oordeelde dat ecologisch voordeel…

Wienstrom

HvJ-EG, 4 december 2003. Zaak C-448/01. In een aanbesteding tot levering van elektriciteit werden milieucriteria vereist, namelijk dat de stroom moest worden opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (wegingsfactor 45%). Het Europees recht…

Rüffert

HvJ-EG, 3 april 2008. Zaak C-346/06. Bij de aanbesteding van bouwwerken mag niet altijd als voorwaarde worden gesteld dat werknemers het Cao-loon betaald krijgen. Wanneer het Cao-loon niet algemeen verbindend is…

Douwe Egberts Coffee Systems Nederland B.V. tegen Den Helder, Alkmaar en Max Havelaar

Voorzieningenrechter Alkmaar, 18 maart 2010. Zaak LJNnr. BL7898. De rechtbank Alkmaar komt in deze zaak tot de conclusie dat de gemeente Den Helder en de gemeente Alkmaar in een gezamenlijke Europese…

Batiments et Ponts Construction SA, WISAG Productionsservice GmbH vs Berlaymont 2000 SA

HvJ-EU, 15 juli 2010. Zaak C-74/09. Een nationale regeling op grond waarvan een aannemer in de lidstaat van de aanbestedende dienst geregistreerd moet zijn, is onder voorwaarden toegestaan. Verder blijkt uit…

Commissie tegen Nederland (koffieautomaten Noord-Holland)

HvJ-EU, 10 mei 2012. Zaak C-368/10. Het eisen van een keurmerk bij het aanbesteden van koffieautomaten is niet toegestaan. Dit volgt uit een uitspraak die het Europese Hof in mei 2012…

-->