Zoeken

Filter by Category

Vossloh Laeis

HvJ-EU, 27 april 2017, Prejudiciële zaak C-124/17. In deze zaak werd een onderneming uitgesloten van deelname aan een aanbestedingsprocedure omdat de aanbestedende dienst twijfelde aan de betrouwbaarheid van de onderneming…

Lees meer

VAR

HvJ-EU, 28 februari 2017. Prejudiciële zaak C-14/17. In deze zaak werd het Hof verzocht om uitleg te geven of artikel 34 lid 8 richtlijn 2004/17/EG betekent dat reeds bij een…

Lees meer

Lloyd’s of London

HvJ EU, 22 mei 2017. Prejudiciële zaak C-144/17. In deze zaak werden twee inschrijvers uitgesloten van een openbare aanbesteding omdat beide inschrijvers bij Lloyd’s of London aangesloten syndicaten waren, waarbij…

Lees meer

Secretaria regional de saude dos acores

HvJ-EU, 17 april 2017. Prejudiciële zaak C-102/17. Het geschil in deze zaak gaat over een geografisch geschiktheidsvereiste voor inschrijvers bij een aanbesteding. De aanbestedende dienst vereiste namelijk van inschrijvers dat…

Lees meer

Tirkkonen

HvJ-EU, 6 maart 2017. Prejudiciële zaak C-9/17. Deze zaak gaat over de strekking van het begrip overheidsopdracht. Een aanbestedende dienst had bij een oproep tot inschrijving een ontwerp van het…

Lees meer

Bosman

HvJ-EU, 15 december 1995. Zaak C-415/93. In deze zaak bevestigde het Hof dat het beginsel van vrij verkeer van werknemers (art. 39 EG-Verdag, nu art. 45 VWEU) ook voor beroepsvoetballers binnen…

Lees meer

Commissie/Nederland, UNIX

HvJ-EG, 24 januari 1995. Zaak C-359/93. Het is aan te raden om bij technische specificaties de woorden ‘of daarmee overeenstemmend’ te gebruiken. Hiermee wordt voorkomen dat marktdeelnemers die gelijksoortige systemen gebruiken…

Lees meer

Vestergaard

HvJ-EG, 3 december 2001. Zaak C-59/00. Een overheidsopdracht kan buiten het toepassingsbereik van de Aanbestedingsrichtlijn vallen. Bijvoorbeeld in het geval dat de opdracht onder de drempelwaarde van richtlijn 93/37/EG blijft. De…

Lees meer

Vossloh Laeis

HvJ-EU, 27 april 2017, Prejudiciële zaak C-124/17. In deze zaak werd een onderneming uitgesloten van deelname aan een aanbestedingsprocedure omdat de aanbestedende dienst twijfelde aan de betrouwbaarheid van de onderneming…

VAR

HvJ-EU, 28 februari 2017. Prejudiciële zaak C-14/17. In deze zaak werd het Hof verzocht om uitleg te geven of artikel 34 lid 8 richtlijn 2004/17/EG betekent dat reeds bij een…

Lloyd’s of London

HvJ EU, 22 mei 2017. Prejudiciële zaak C-144/17. In deze zaak werden twee inschrijvers uitgesloten van een openbare aanbesteding omdat beide inschrijvers bij Lloyd’s of London aangesloten syndicaten waren, waarbij…

Secretaria regional de saude dos acores

HvJ-EU, 17 april 2017. Prejudiciële zaak C-102/17. Het geschil in deze zaak gaat over een geografisch geschiktheidsvereiste voor inschrijvers bij een aanbesteding. De aanbestedende dienst vereiste namelijk van inschrijvers dat…

Tirkkonen

HvJ-EU, 6 maart 2017. Prejudiciële zaak C-9/17. Deze zaak gaat over de strekking van het begrip overheidsopdracht. Een aanbestedende dienst had bij een oproep tot inschrijving een ontwerp van het…

Bosman

HvJ-EU, 15 december 1995. Zaak C-415/93. In deze zaak bevestigde het Hof dat het beginsel van vrij verkeer van werknemers (art. 39 EG-Verdag, nu art. 45 VWEU) ook voor beroepsvoetballers binnen…

Pressetext Nachrichtenagentur tegen Republik Österreich

HvJ-EG, 19 juni 2008. Zaak C-454/06. In deze zaak wordt uiteengezet onder welke voorwaarden wijzigingen van een overeenkomst kunnen worden gekwalificeerd als wezenlijke wijziging en daarmee een nieuwe plaatsing voor een…

Finn Frogne A/S tegen Rigspolitiet ved Center

HvJ-EU, 7 september 2016. Zaak C-549/14. In deze zaak oordeelde het Hof dat de verandering van een aanbesteedde opdracht wegens een schikking tussen de aanbestedende dienst en een opdrachtnemer kan leiden tot een…

Europese Commissie tegen Bondsrepubliek Duitsland

HvJ-EU, 15 juli 2010. Zaak C-271/08. Volgens een Duitse regeling kan een werknemer van een gemeente ervoor kiezen om een deel van zijn loon in te zetten om premie te betalen…

Commissie/Nederland, UNIX

HvJ-EG, 24 januari 1995. Zaak C-359/93. Het is aan te raden om bij technische specificaties de woorden ‘of daarmee overeenstemmend’ te gebruiken. Hiermee wordt voorkomen dat marktdeelnemers die gelijksoortige systemen gebruiken…

Vestergaard

HvJ-EG, 3 december 2001. Zaak C-59/00. Een overheidsopdracht kan buiten het toepassingsbereik van de Aanbestedingsrichtlijn vallen. Bijvoorbeeld in het geval dat de opdracht onder de drempelwaarde van richtlijn 93/37/EG blijft. De…

-->