Zoeken

Filter by Category

Commissie/Nederland, UNIX

HvJ-EG, 24 januari 1995. Zaak C-359/93. Het is aan te raden om bij technische specificaties de woorden ‘of daarmee overeenstemmend’ te gebruiken. Hiermee wordt voorkomen dat marktdeelnemers die gelijksoortige systemen gebruiken…

Lees meer

Vestergaard

HvJ-EG, 3 december 2001. Zaak C-59/00. Een overheidsopdracht kan buiten het toepassingsbereik van de Aanbestedingsrichtlijn vallen. Bijvoorbeeld in het geval dat de opdracht onder de drempelwaarde van richtlijn 93/37/EG blijft. De…

Lees meer

Commissie tegen Italië

HvJ-EG, 8 april 2008. Zaak C-337/05. In deze procedure wordt Italië verweten opdrachten voor de aankoop van helikopters van Agusta voor militaire korpsen rechtstreeks te hebben geplaatst, zonder daarbij een oproep…

Lees meer

Commissie tegen Griekenland

HvJ-EG, 4 juni 2009. Zaak-250/07. DEI (een openbare elektriciteitsmaatschappij) organiseert een aanbesteding voor een elektriciteitscentrale op Kreta. Het Hof komt tot de conclusie DEI de offertes, wegens het niet voldoen aan…

Lees meer

Beentjes tegen Nederlandse staat

HvJ-EG, 20 september 1988. Zaak 31/87. Deze zaak gaat over het uitleggen van richtlijn 71/305 betreffende de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken. Het Hof concludeerde…

Lees meer

Concordia Bus Finland

HvJ-EG, 17 september 2002. Zaak C-513/99. In een aanbesteding van een stadsbuslijn voor de stad Helsinki was een milieucriterium opgenomen betreffende stikstofmonoxide en het geluidsniveau. Het Hof oordeelde dat ecologisch voordeel…

Lees meer