Zoeken

Filter by Category

Wienstrom

HvJ-EG, 4 december 2003. Zaak C-448/01. In een aanbesteding tot levering van elektriciteit werden milieucriteria vereist, namelijk dat de stroom moest worden opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen (wegingsfactor 45%). Het Europees recht…

Lees meer

Rüffert

HvJ-EG, 3 april 2008. Zaak C-346/06. Bij de aanbesteding van bouwwerken mag niet altijd als voorwaarde worden gesteld dat werknemers het Cao-loon betaald krijgen. Wanneer het Cao-loon niet algemeen verbindend is…

Lees meer

Beentjes tegen Nederlandse staat

HvJ-EG, 20 september 1988. Zaak 31/87. Deze zaak gaat over het uitleggen van richtlijn 71/305 betreffende de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering van werken. Daarvoor diende het…

Lees meer

Voerendaal en van Gansewinkel

Raad van State, 28 oktober 1996. Zaak BR 1997, 269. Een gemeenschappelijke regeling waarin een gemeente de afvalinzameling uitbesteed aan een andere gemeente, valt buiten de werkingssfeer van de richtlijnen. Een…

Lees meer