Zoeken

Filter by Category

Jean Auroux e.a.

HvJ-EG, 18 januari 2007. Zaak C-220/05. In deze zaak legt het Hof uit onder welke omstandigheden overheidsinstanties opdrachten dienen aan te besteden bij de uitvoering van stadsontwikkeling. Dit is het geval…

Lees meer

MKB tegen diverse gemeenten

Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht, 12 december 2007. Zaak KG-ZA 07-1167. In deze zaak gaat het om de rechtmatigheid van het clusteren van opdrachten. De rechtbank stelt dat er geen algemeen verbod op…

Lees meer

Noordwijk

Kort geding rechtbank ‘s-Gravenhage, 24 september 2008. Zaak KG ZA 08-947. In deze zaak bepaald de rechtbank dat het begrip ‘overheidsopdracht’ zoals in de aanbestedingsrichtlijn zeer laagdrempelig is. Vervolgens stelt de…

Lees meer

Mehilaïnen Oy e.a. tegen Oulun Kaupunki

HvJ-EU, 22 december 2010. Zaak C-215/09. In dit arrest worden het Hof vragen voorgelegd over de inkoop van diensten voor arbeidsgezondheidszorg. Geoordeeld werd dat de regels inzake overheidsopdrachten moeten worden gevolgd…

Lees meer

Helmut Müller

HvJ-EU, 25 maart 2010. Zaak C-451/08. In deze zaak gaat het om de uitlegging van het begrip ‘overheidsopdrachten voor uitvoering van werken’ en over de hieraan verbonden procedures. Het Hof legt…

Lees meer

Commissie tegen Spanje

HvJ-EU, 26 mei 2011. Zaak C-306/08. In deze zaak heeft het Hof bepaald er voor samenwerking tussen publieke partijen niet hoeft worden aanbesteed wanneer het gaat om de enkele uitoefening van…

Lees meer

Piepenbrock tegen Kreis Düren

HvJ-EU, 14 juli 2011. Zaak C-386/11 In deze zaak toetst het Hof alle vereisten voor een overheidsopdracht in de zin van artikel 1 lid 2 van richtlijn 2004/18. Vervolgens gaat het…

Lees meer