2018 wordt Europees jaar van cultureel erfgoed

Op 27 april heeft het Europees Parlement het voorstel aangenomen om 2018 het Europees jaar van cultureel erfgoed te maken. Er wordt € 8 miljoen uit bestaande fondsen gereserveerd voor projecten die het gedeelde Europees cultureel erfgoed beschermen en promoten. Meer informatie over de financieringsmogelijkheden volgt in de tweede helft van 2017.

Europese identiteit

Volgens Tibor Navracsics, Eurocommissaris voor onderwijs, cultuur, jeugd en sport, is cultureel erfgoed een essentieel onderdeel van de Europese identiteit. “Het staat centraal in het Europese project. Cultureel erfgoed is niet enkel een middel waarmee wij onze geschiedenis duiden, het is instrumenteel bij het bouwen van het Europa van de toekomst.”

Budget

Voor het Europees jaar wordt € 8 miljoen vrijgemaakt uit bestaande fondsen. Een gedeelte hiervan wordt in de vorm van een call uitgeschreven onder het Creative Europe programma. Daarnaast reserveert de Commissie geld voor zo’n tien vlaggenschip initiatieven op Europees niveau, voornamelijk gericht op het beschermen van cultureel erfgoed tegen natuur en door mensen veroorzaakte rampen en illegale handel van culturele goederen. Het erfgoedjaar kan tevens rekenen op verschillende initiatieven en projecten gefinancierd vanuit Horizon2020, Natura2000, Erasmus+ en Europese structuur- en investeringsfondsen.

Regionale en lokale mogelijkheden

Op nationaal, regionaal en lokaal niveau worden conferentie, evenementen en andere initiatieven om de dialoog  te bevorderen en het bewustzijn te vergroten georganiseerd. Ook worden er informatie-, voorlichtings- en bewustmakingscampagnes opgezet om waarden zoals diversiteit uit te dragen. Meer informatie over de financieringsmogelijkheden voor regionale en lokale activiteiten wordt in de tweede helft van 2017 verwacht.

Doelen

In de EU werken ongeveer 300.000 mensen rechtstreeks in de culturele erfgoedsector, indirect worden 7,8 miljoen banen door de sector gecreëerd. De belangrijkste doelen van het Europees jaar zijn:

  • de rol van het Europees cultureel erfgoed als onderdeel van de culturele diversiteit en interculturele dialoog bevorderen;
  • de bijdrage van het Europees cultureel erfgoed tot de economie en de maatschappij verbeteren door middel van zijn directe en indirecte economische mogelijkheden;
  • bijdragen aan het bevorderen van cultureel erfgoed als een belangrijk onderdeel van de internationale aanwezigheid van de EU. De bevordering van de waarde van het cultureel erfgoed is ook een reactie op de opzettelijke vernietiging van culturele schatten in het Midden-Oosten.

Door:

Ilse Buijs, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Nieuwsbericht, Europees Parlement
Nieuwsbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Europees jaar cultureel erfgoed, Europese Commissie
Creatief Europa programma, Europese Commissie
Calls Creative Europe, Europese Commissie