4 november 2016: Landelijk Staatssteunnetwerk

3 oktober 2016Staatssteun

Op vrijdag 4 november zal de vierde editie van de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk plaatsvinden. Het staatssteunnetwerk wordt georganiseerd door de universiteit Leiden, het ministerie van BZK, Pels Rijcken en het kenniscentrum Europa decentraal. Tijdens de bijeenkomst zal op een informele en interactieve manier worden ingegaan op diverse actuele staatssteunontwikkelingen in Nederland. Het thema dit jaar is ‘het Nederlands staatssteunrecht’. Heeft u in de praktijk te maken met staatssteun? Meld u dan nu aan voor de bijeenkomst.

Voor wie?

De bijeenkomst is toegankelijk voor eenieder die bij zijn of haar werkzaamheden met staatssteun te maken kan krijgen. Dit kunnen medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk zijn, maar ook bedrijfsjuristen, projectmanagers, consultants, wetenschappers, advocaten, leden van de rechterlijke macht, et cetera Aanmelden kan via de link onder aan dit bericht en deelname is kosteloos.

Programma:

13.00 uur          Ontvangst met koffie, thee en broodjes

13.30 uur          Opening door dagvoorzitter dhr. prof. mr. T. (Tom) Ottervanger, hoogleraar Europees Recht en Nederlands Mededingingsrecht aan de       Universiteit Leiden

13.45 uur          Presentatie keynotespreker dhr. mr. M.R.P.M. (Maarten) Camps, secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken

14.15 uur          Pauze

14.30 uur          Start eerste sessie workshops

15.30 uur          Start tweede sessie workshops

16.30 uur          Afsluiting & borrel

17.30 uur          Einde

Workshops

Verdiepingsworkshops

 1. Wet Markt en Overheid en staatssteun

 • mr. dr. P.C. (Paul) Adriaanse, advocaat bij Justion Advocaten en universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden
 • mr. L. (Lukas) Ament, juridisch adviseur bij Europa decentraal (per 1 oktober werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
 1. Wet terugvordering Staatssteun

 • mr. dr. K. (Karin) Schroten, wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken
 • P. (Paula) van der Ark, projectleider bij de gemeente Leidschendam-Voorburg
 1. Nationale rechtspraak

 • mr. A.J. (Alke) Metselaar, universitair docent aan de Universiteit Leiden
 • mr. J.H. (Jaap) de Wildt, senior rechter bij de Rechtbank Rotterdam

Actualiteitenworkshops

 1. Revolverend financieren

 • V. (Vanessa) Bruynooghe: policy officer bij de Europese Commissie, DG Concurrentie, Staatssteun voor Toegang tot financiering, Onderzoek & ontwikkeling, Milieu en Tewerkstelling
 • drs. R.G.H.J. (Ruud) Van Raak, programmamanager Kansen voor West (EFRO)
 1. Staatsteun en decentralisaties

 • mr. M. (Marnix) Dijkman, senior jurist bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • mr. dr. A.D.L. (Allard) Knook, senior advocaat bij Pels Rijcken
 1. Fiscale staatssteun

 • prof. mr. dr. S.C.W. (Sjoerd) Douma, hoogleraar Internationaal en EU Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en director bij PwC
 • mr. Jitka Bandell-Hauptová, senior beleidsmedewerker bij het directoraat-generaal Fiscale Zaken
 • drs. Marjolijn Muijlwijk, senior beleidsmedewerker bij het directoraat-generaal Fiscale Zaken

Locatie

Universiteit Leiden
Kamerlingh Onnesgebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Organisatie

Het staatssteunnetwerk wordt georganiseerd door de universiteit Leiden, het ministerie van BZK, Pels Rijcken en kenniscentrum Europa decentraal.

Aanmelden

Ook dit jaar verwachten wij weer een grote opkomst. Schrijf u daarom snel in via onderstaande aanmeldknop. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos. U kunt hierbij aangeven naar welke twee workshops uw voorkeur uitgaat. Wij proberen hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. Kent u andere geïnteresseerden? U kunt zich hier aanmelden.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal