Europese Commissie stelt meer steun voor boeren voor

3 september 2018Staatssteun

De droogte die afgelopen zomer in Europa heerste heeft voor veel schade gezorgd bij boeren. Hoewel de Europese Commissie al eerder in augustus maatregelen voorstelde om de schade die boeren hadden geleden te verlichten, heeft de Commissie op 30 augustus een voorstel gedaan om de steun voor boeren uit te breiden en zo de schade van de droogte te beperken. Decentrale overheden kunnen boeren hierover informeren, zodat zij gebruik kunnen maken van deze algehele versoepeling om de schade die ze afgelopen zomer hebben geleden (deels) te kunnen compenseren.

Eerdere maatregelen

Begin augustus had de Commissie al meerdere steunmaatregelen tegen de zomerdroogte getroffen door de landbouwregels betreffende subsidie en vergroening te versoepelen. Ten eerste was er besloten dat boeren 70% van de rechtstreekse betaling van de EU evenals 85% van de betalingen voor plattelandsontwikkeling al vanaf midden oktober konden claimen, terwijl boeren normaal gesproken tot december moeten wachten. Hiernaast was er besloten om de Europese vergroeningswetgeving betreffende landbouw tijdelijk  te versoepelen. Boeren hebben namelijk een tijdelijke vrijstelling gekregen van de verplichting om diverse gewassen op hun land te verbouwen en een deel van hun land voor groene doeleinden te gebruiken, zodat zij hun land kunnen gebruiken om veevoer te verbouwen.

Huidige voorstel

Het huidige Commissievoorstel van 30 augustus bouwt voort op de maatregelen van begin augustus, hoewel de focus nu ligt op specifieke regels over zaaien in plaats van financiële landbouwsteunregels. Ten eerste stelt de Commissie voor om het zaaien van wintergewassen voor de oogst of het grazen te beschouwen als vanggewassen, wat gewassen zijn die uitspoeling van meststoffen inperken, zodat boeren alsnog kunnen voldoen aan de algemene vergroeningsvereisten voor EU-betalingen aan boeren. Hiernaast stelt de Commissie voor om de verplichting dat een mengeling van vanggewassen moeten worden gezaaid indien het voor beweiding of veevoederproductie zal worden gebruikt tijdelijk op te schorten. Ten derde stelt de Commissie voor om de minimale instandhoudingstermijn van acht weken voor vanggewassen in te korten zodat boeren eerder hun wintergewassen kunnen zaaien.

Inwerkingtreding                

Deze maatregelen zijn nog niet in werking getreden. Als de maatregelen worden vastgesteld zullen ze pas eind september formeel worden ingevoerd. Deze maatregelen zullen echter ook retroactief gelden.

Door:

Maxim Vennegoor en Chris Koedooder, Europa decentraal

Bronnen:

Droogte in Europa: Commissie stelt extra maatregelen voor ter ondersteuning van landbouwers, Europa.eu
De Commissie biedt verdere ondersteuning aan Europese landbouwers die met droogte kampen, Europa.eu

Meer informatie:

Landbouw, Europa Decentraal