9 mei Dag van Europa: wat vieren we precies?

Op 9 mei vieren de lidstaten van de Europese Unie de Dag van Europa. Instellingen in heel Europa organiseren op deze dag evenementen, om stil te staan bij de oprichting en het bestaansrecht van de EU. Ook in Nederland worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Op de Dag van Europa vieren we de vrijheid en identiteit van alle Europese burgers.

Waarom 9 mei?

Met de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen, las op 9 mei 1950 de toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken een verklaring voor die de aanzet was voor de stichting van de EU. In deze verklaring, geschreven door de Fransman Jean Monnet, werd opgeroepen tot samenwerking om Europa tegen dreigende gevaren te kunnen beschermen:

‘De wereldvrede kan alleen worden beschermd door een krachtsontplooiing die evenredig is aan de gevaren die haar bedreigen. Door de gezamenlijke productie van de oorlogsindustrieën onder gezag te plaatsen van een nieuwe Hoge Autoriteit, wier beslissingen bindend zijn voor Frankrijk, Duitsland en de andere landen die zich aansluiten, legt dit voorstel de eerste concrete fundamenten voor een Europese federatie, die onontbeerlijk is voor het handhaven van de vrede.’

Activiteiten Dag van Europa

Overal in de EU worden op en rond de Dag van Europa activiteiten georganiseerd door en voor burgers, overheden en organisaties. Zo vinden in Brussel, Straatsburg en Luxemburg bijvoorbeeld de Open Days of the European Institutions plaats op 6, 13 en 14 mei. Maar ook in Nederland vinden er verschillende evenementen plaats:

Agenda

Op de Agenda op de website van Europa decentraal vindt u meer informatie over deze evenementen. Hebt u nog tips voor activiteiten omtrent de Dag van Europa die wellicht op onze agenda geplaatst kunnen worden? Stuur dan een e-mail naar bijeenkomsten@europadecentraal.nl. Ook andere agenda-tips die interessant kunnen zijn voor decentrale overheden zijn welkom.

Wat kan Europa decentraal voor u betekenen?

De verklaring van de Franse minister was een aanzet voor de in 1952 opgerichte Europese Gemeenschap (EG), een samenwerkingsverband tussen Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië. Inmiddels, 65 jaar later, is dit uitgegroeid tot de EU waar 28 lidstaten bij aangesloten zijn.

De EU brengt complexe wet- en regelgeving met zich mee, waar ook decentrale overheden mee gemoeid zijn. Europa decentraal informeert en adviseert gemeenten, provincies en waterschappen over wat hierbij voor hen van belang is. Zo kunt u – als medewerker van een decentrale overheid – bijvoorbeeld kosteloos vragen stellen aan onze helpdesk, of melding maken van knellende Europese regels via ons Signaleringsloket.

Door:

Lycke van Leusden, Europa decentraal

Bron:

9 mei: Dag van Europa, Europa Nu

Meer informatie:

Agenda, Europa decentraal
Helpdesk, Europa decentraal
Signaleringsloket, Europa decentraal