Zoeken naar doelgroepenvervoer

Nieuws - 2 maart 2020

Gemeenten zien belemmeringen bij het realiseren van zero-emissie-doelgroepenvervoer

Het realiseren van zero emissie in 2025 bij het doelgroepenvervoer kent systematische beperkingen. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur (GNMI) over de voortgang van het bestuursakkoord Zero Emissie Doelgroepenvervoer. Gemeenten wijzen op de beperkte infrastructuur van laadpalen en schone tankstations in Nederland. 

Praktijkvraag - 21 december 2023

Moet een nieuwe doelgroepenvervoerder gecontracteerd worden bij faillissement huidige opdrachtnemer?

Moet onze gemeente een vergeven opdracht voor doelgroepenvervoer geheel opnieuw aanbesteden indien de zittende opdrachtnemer tijdens de uitvoering van diens opdracht voor leerlingenvervoer in de gemeente failliet gaat? Of werkt het zo dat de gemeente de rechtsopvolger van de failliete opdrachtnemer de verdere uitvoering van de vergeven opdracht mag opdragen, zonder een nieuwe aanbestedingsprocedure te hoeven opstarten?

Nieuws - 20 juni 2022

Tijdelijke kaderregeling staatssteun in verband met Covid-19 wordt na 30 juni 2022 afgebouwd

De tijdelijke kaderregeling voor staatssteun in verband met COVID-19 wordt niet verlengd. Decentrale overheden kunnen tot en met 30 juni 2022 gebruikmaken van alle instrumenten van de tijdelijke kaderregeling. Hierna zijn er beperkte mogelijkheden om steun te verlenen volgens deze regeling.

Nieuws - 8 april 2022

Aankondiging staatssteunrapportage decentrale overheden over 2021

Alle gemeenten en provincies wordt verzocht te rapporteren over de staatssteunuitgaven in 2021. Naast de reguliere jaarlijkse staatssteunrapportage, vindt dit jaar ook de tweejaarlijkse DAEB-rapportage plaats. De deadline is 31 mei 2022. Op de website van Europa decentraal vindt u meer informatie over de rapportages en de te volgen procedures.

Nieuws - 26 november 2021

Zesde wijziging tijdelijke kaderregeling staatssteun: beperkte verlenging en nieuwe instrumenten voor versnellen economisch herstel

De Europese Commissie heeft onlangs de zesde wijziging van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun vastgesteld. Het betreft een beperkte verlenging van zes maanden, een aantal wijzigingen en twee nieuwe mogelijkheden om steunmaatregelen te treffen voor ondersteuning van de economie in verband met de COVID-19-pandemie.

EU Recht en beleid - 11 december 2023

Overheidsopdracht

De centrale vraag binnen het aanbestedingsrecht is of een voorgenomen aankoop of inkoop van goederen, werken of diensten is aan te merken als een overheidsopdracht. In dat geval bestaat er namelijk een aanbestedingsplicht. Hieronder leest u meer over de kenmerken van een overheidsopdracht.

Nieuws - 19 april 2021

Consultatie van de conceptregeling voor bevordering van schone wegvoertuigen

Er kan tot 12 mei 2021 feedback gegeven worden op de conceptregeling bevordering schone wegvoertuigen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze regeling implementeert de Europese wijzigingsrichtlijn inzake schone en energiezuinige wegvoertuigen (Clean Vehicles Directive).

Nieuws - 7 juli 2020

Goedkeuring staatssteun in het doelgroepen­vervoer voor de periode maart t/m juni

Het Rijk heeft n.a.v. de landelijke en lokale doorbetalings­afspraken in het doelgroepen­vervoer één gecoördineerde melding van staatssteun bij de Europese Commissie gedaan ter facilitering van alle gemeenten. Bij deze vorm van compensatie kan er namelijk sprake zijn van staatssteun.