Zoeken naar landbouw

Nieuws - 3 juli 2023

430 miljoen voor Europese landbouw

De Europese Commissie (EC) stelt voor om 430 miljoen euro uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) beschikbaar te stellen voor de ondersteuning van Europese boeren. Economische en ecologische factoren maken het lastiger voor Europese boeren om rond te komen. Lidstaten moeten nog over het voorstel stemmen.

Nieuws - 16 januari 2023

Start nieuw Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid, Nederlandse plannen goedgekeurd

Vanaf 1 januari 2023 is het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ingegaan. Het nieuwe GLB heeft meer aandacht voor verduurzaming en innovatie van de Europese landbouwsector en het behalen van de klimaatdoelen. Het ondersteunt boeren die hun bedrijf verduurzamen en vernieuwen.
Voor de periode 2023-2027 komt er in Nederland ruim 4 miljard euro aan Europese fondsen beschikbaar.

Praktijkvraag - 26 september 2023

Waar ligt de grens tussen landbouwsteun en steun voor milieubescherming?

Een veehouderij heeft een subsidie aangevraagd onder een provinciale stimuleringsregeling duurzame energie. De betreffende agrariër wil een nieuw te bouwen stal voorzien van een warmtekrachtkoppeling op hernieuwbare energie. Daarnaast wil de veehouder investeren in een bepaalde verwerkingsmethode voor mest. Wij hebben een staatssteuntoets voor deze casus gedaan en lopen nu tegen de verschillende vrijstellingsmogelijkheden aan. Zou deze steun onder de Landbouwvrijstellingsverordening gebracht moeten worden, gelet op het feit dat het steun aan een agrariër betreft? Of kunnen we hier ook voor de Algemene Groepsvrijstellingsverordening kiezen omdat de steun uiteindelijk ziet op het realiseren van milieudoelstellingen?

EU Recht en beleid - 2 mei 2023

Landbouw

De landbouwsector is een belangrijke economische sector in Europa, die met veel veranderingen te maken heeft. De voedselproductie moet groeien om tegemoet te komen aan de bevolkingsgroei en veranderende voedingsgewoonten. Maar de landbouw moet tegelijkertijd ook verduurzamen. Het Europees landbouwbeleid en andere Europese regels voor de landbouw is hierbij van groot belang.

EU Recht en beleid - 2 mei 2023

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: GLB

Het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) is het EU-brede kader voor landbouwsubsidies en plattelandsontwikkeling. Voor de periode van 2021-2027 heeft de Europese Commissie 387 miljard euro uitgetrokken voor het GLB en daarmee is het één van de belangrijkste uitgavenposten van de Europese Unie. Oorspronkelijk is het GLB ingevoerd om de voedselproductie te vergroten en de voedselzekerheid te garanderen. Sindsdien zijn de prioriteiten aanzienlijk verschoven en spelen klimaat- en milieubescherming en plattelandsontwikkeling een steeds belangrijkere rol binnen het GLB.

Nieuws - 5 juli 2021

Akkoord nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid

De Europese instellingen bereikten op 25 juni 2021 een voorlopig politiek akkoord over het nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), dat moet zorgen voor een eerlijker, groener, diervriendelijker en flexibeler GLB. Het nieuwe GLB zal van start gaan in januari 2023.

Nieuws - 30 november 2020

Geef uw feedback over het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw

De EU-regels voor het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw zijn niet meer up-to-date en moeten worden afgestemd op de huidige behoeften. De Europese Commissie gaat de regels daarom evalueren en herzien. Daarbij vraagt ze om uw feedback.

Nieuws - 21 september 2020

De Europese Commissie vraagt feedback voor actieplan biologische landbouw

De Europese Commissie houdt een openbare raadpleging over het toekomstige actieplan voor biologische landbouw. Biologische landbouw is belangrijk voor het verwezenlijken van de Europese Green Deal. Hoe kunnen (decentrale) overheden sturen op een omslag van de landbouwsector?

Nieuws - 24 februari 2020

De Europese Commissie verlengt richtsnoeren voor staatssteun in landbouw- en bosbouwsector

Het toepassingskader van de richtsnoeren voor staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector is door de Europese Commissie verlengd tot en met 31 december 2021. Maatregelen die uw organisatie wil verlengen op basis van deze richtsnoeren kunnen door middel van een simpele procedure aan de Commissie worden medegedeeld.