Aanbesteden in het sociaal domein is een “last” voor gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam is van mening dat de aanbestedingsregels met betrekking tot het sociaal domein moeten worden aangepast. Volgens wethouders Adriaan Visser (financiën) en Hugo de Jonge (onderwijs, jeugd, zorg) zijn de regels problematisch voor het inkopen van lokale en kleinschalige zorg.

Aanbesteden in het sociaal domein

Voor decentrale overheden zijn er wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het aanbesteden in het sociaal domein. Door de invoering van richtlijn 2014/24 valt onder andere het inkopen van zorg onder de regeling voor sociale en specifieke diensten. Dit heeft er toe geleid dat sinds de implementatie van de richtlijn in de Aanbestedingswet gemeenten verplicht zijn om opdrachten boven € 750.000,- aan te kondigen.

Onderhands aanbesteden

De wethouders van de gemeente Rotterdam geven aan dat zorgcontracten altijd boven de drempelwaarde van € 750.000,- uitkomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het personeel van de wijkteams, huishoudelijk werk bij ouderen of het inkopen van pleegzorg. Door de wijzigingen in de aanbestedingsregels kunnen gemeenten geen gebruik meer maken van de mogelijkheid om de inkoop van lokale en kleinschalige zorg onderhands aan te besteden.

De wethouders benadrukken hoe belangrijk het is te werken met vertrouwde zorgaanbieders die de wijken kennen en met zorgverleners die een vertrouwensband op hebben gebouwd met hun patiënten. Door de verplichting om deze opdrachten aan te besteden, komt dit onder druk te staan.

Het nieuwe kabinet

Het nieuwe kabinet dient zich volgens de wethouders ook over de kwestie te buigen. Aanbestedingen in het sociale domein zouden moeten worden uitgezonderd van de aanbestedingsplicht. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ervaart dat meerdere gemeentes problemen ervaren met aanbestedingen in het sociale domein.

Door:

Madeleine Heitmeijer-Broersen en Tiemen Peters, Europa decentraal

Bronnen:

Rotterdam slaat alarm om aanbesteding van zorg, NRC
Wat zoekt een zorgondernemer uit een ander land hier? NRC

Meer informatie:

Aanbesteden in het sociaal domein, Europa decentraal
Sociale en andere specifieke diensten, Europa decentraal
Gerechtshof: disproportionaliteit aanbestedingen jeugdzorg door gemeenten, nieuwsbericht Europa decentraal
Wat is de aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten? Praktijkvraag Europa decentraal