Aanbestedingen en Structuurfondsen

26 november 2013

Bij het verwerven van Europese structuur- en investeringsfondsen en het uitvoeren van projecten met die middelen hebben decentrale overheden ook geregeld met de Europese aanbestedingsregels en beleid te maken. Voor meer informatie hierover en voor voorbeelden zie ook het dossier Europese subsidies Europaproof van Europa decentraal alsmede het dossier Structuurfondsen.