Aanbestedingswet treedt op 1 april in werking

25 februari 2013Aanbesteden

De Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit treden beide per 1 april 2013 in werking. De gids proportionaliteit en het ARW 2012 zijn inmiddels gepubliceerd waarmee alle stappen gezet zijn voor het nieuwe aanbestedingsbeleid. Decentrale overheden moeten zich vanaf 1 april aan de nieuwe regels houden.

Aanbestedingswet

Bij Koninklijk Besluit van 11 februari is bepaald dat de Aanbestedingswet per 1 april 2013 in werking treedt. Omdat ondernemers gebaat zijn bij spoedige inwerkingtreding wordt afgeweken van het beleid van Vaste Verandermomenten waarbij wetten alleen per 1 januari of 1 juli in werking treden.

Aanbestedingsbesluit

Het Aanbestedingsbesluit is als Algemene Maatregel van Bestuur van 11 februari vastgesteld en treedt ook per 1 april in werking. Een aantal bepalingen uit de wet wordt nader uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (Aanbestedingsbesluit). Het gaat hier om een uitvoeringsbesluit bij de Aanbestedingswet. Onderdeel van dit besluit zijn het Aanbestedingsreglement Werken 2012, het model Eigen Verklaring en de Gids proportionaliteit.

Gids proportionaliteit en ARW 2012

Bij het aanbesteden van opdrachten moeten aanbestedende diensten het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. De Gids proportionaliteit geeft hier invulling aan. Met het Aanbestedingsbesluit is de Gids proportionaliteit als verplicht te volgen richtsnoer aangewezen. Het verplicht gebruik geldt zowel voor Europese aanbestedingen, nationale aanbestedingen als voor meervoudig onderhandse procedures.

Bij het Aanbestedingsbesluit is verder het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) als verplicht richtsnoer voor het aanbesteden van werken onder de Europese aanbestedingsdrempel aangewezen. Boven de Europese drempel is het gebruik van het richtsnoer niet verplicht gesteld. De verwachting is wel dat aanbestedende diensten ook bij aanbestedingen boven de drempel dit richtsnoer zullen toepassen. Dit op basis van de ervaring die is opgedaan met het ARW 2005.

Op 15 februari 2013 zijn de definitieve versies van ARW 2012 en de Gids proportionaliteit gepubliceerd in de Staatscourant.

Door:

Karin van den Brand, Europa decentraal

Bronnen:

Aanbestedingswet treedt per 1 april 2013 in werking, Pianoo, 19 februari 2013

Meer informatie:

Besluit inwerkingtreding aanbestedingswet 2012, besluit van 11 februari 2013
Aanbestedingsbesluit, 11 februari 2013
ARW 2012
Gids proportionaliteit
Aanbestedingswet, Europa decentraal
ARW, Europa decentraal