Aanbevelingen voor beter afvalbeheer in Europese lidstaten

21 november 2016Duurzaamheid, milieu en klimaat

Door de afgelopen klimaattop in Marrakesh wordt de druk rond een circulaire economie wereldwijd en in Europa opgevoerd. Een aantal Europese lidstaten hebben nog  moeite om de huidige Europese richtlijnen omtrent afvalstoffen te implementeren in nationale wetgeving. De Europese Commissie heeft hierom een rapport gepubliceerd over het verbeteren van afvalmanagement.

Roadmap

In het rapport, opgesteld door Eunomia, worden problemen met betrekking tot afvalmanagement van acht lidstaten benoemd en beschreven. Echter, de problemen die benoemd worden, kunnen ook van toepassing zijn op de andere lidstaten.

Problemen

De problemen die lidstaten ervaren bij de uitvoering van Europese richtlijnen omtrent afvalmanagement zijn over het algemeen hetzelfde. De meest voorkomende problemen zijn:

  • De implementatie van beleid is langzaam, de lidstaten hanteren een zeer uitgebreid tijdschema voor het invoeren van beleid en besteden te veel tijd aan controles;
  • Er is een minimale of geen financiële prikkel voor het uitvoeren van recyclingactiviteiten;
  • De producenten in de lidstaten missen de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen op het gebied van circulaire economie zoals bijvoorbeeld het scheiden van verpakkingen.

Aanbevelingen

De Commissie heeft naar aanleiding van dit onderzoek enkele aanbevelingen gedaan om de wetgeving rond afvalmanagement te verbeteren. De aanbevelingen zijn:

  • Het updaten van de huidige nationale afvalmanagement plannen aan de Europese doelstellingen;
  • betere verdeling van verantwoordelijkheden naar het lokale niveau en het inzetten van beloningen voor lokale en regionale overheden;
  • opstellen van programma’s om gemeenten te helpen bij de kennisgeving van recyclen en afvalreductie;
  • analyseren in hoeverre de kosten van recyclen gefinancierd worden.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

EC publiceert rapport met handvatten voor beter afvalbeheer, AfvalOnline
Municipal Waste Compliance Promotion Exercise 2014-5, Europese Commissie

Meer informatie:

Afval, Europa decentraal

 

X