Aandacht voor innovatief aanbesteden

4 juni 2018Aanbesteden

Op 15 mei 2018 publiceerde de Europese Commissie een nieuwe handreiking voor innovatief aanbesteden. Deze nieuwe handreiking legt de focus op wat in te kopen, in plaats van hoe in te kopen. De handleiding benadrukt het belang van het instellen van een beleidskader voor innovatief aanbesteden en biedt daarnaast een breed aanbod aan voorbeelden.

Wat kunt u in deze handreiking vinden?

Deze handreiking is opgesteld naar aanleiding van het Public Procurement Package van de Europese Commissie voor een meer efficiënte en duurzame aanpak van overheidsopdrachten. In de handreiking staat wat innovatief aanbesteden inhoudt en hoe een beleidskader opgesteld kan worden. Ook geeft de gids methodes om innovatieve ondernemingen en innovatieve oplossingen aan te trekken.

Innovatief aanbesteden

Innovatief aanbesteden speelt een steeds grotere rol binnen (Europese) aanbestedingen. Aanbestedingen kunnen gebruikt worden om publieke diensten te moderniseren via innovatieve oplossingen en daarnaast groei en banen te creëren in Europa. Een innovatieve aanbesteding kan leiden tot de koop van een nieuw op de markt verschenen product, dienst of proces, of tot onderzoek naar of de ontwikkeling van producten, diensten of processen die nog niet bestaan.

Aantrekken van innovators en innovaties

In de eerste plaats is het opstellen van een duidelijk beleidskader op politiek niveau van belang, omdat het zorgt voor een noodzakelijk mandaat voor de inkopers. Ook wijst de Commissie erop dat de toewijzing van het intellectueel eigendomsrecht van innovatieve oplossingen voorafgaand aan het proces dient te worden geregeld.

Volgens de Commissie kan innovatie worden bevorderd door het gebruik van innovatievriendelijke instrumenten zoals een evaluatie van de behoeften, voorafgaande marktanalyse en marktconsultatie, waardoor betere technische specificaties opgesteld kunnen worden of door het toestaan van het indienen van varianten op de offerte. Het gebruik van aanbestedingsprocedures als de concurrentiegerichte dialoog en het innovatiepartnerschap zijn tevens manieren om innovatie te stimuleren.

Verder geeft de handreiking een aantal suggesties om kleine ondernemingen, die veelal innovatieve aanbieders zijn, aan te trekken:

  • de administratieve lasten te verminderen;
  • selectiecriteria aan te passen;
  • de aanbesteding op te delen in percelen;
  • standaardbestekken te gebruiken.

Door:

Mirthe Mulders en Marieke Merkus, Europa decentraal

Bron:

Commission notice – Guidance on Innovation Procurement, Europese Commissie

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Aanbestedingsprocedures, Europa decentraal
Innovatief aanbesteden, Europa decentraal
Initiatief commissie: innovatieve en duurzame aanpak overheidsopdrachten, nieuwsbericht Europa decentraal