Aandacht voor innovatie en aquacultuur in nieuw visserijbeleid

4 november 2013

Op woensdag 23 oktober werd in het Europees Parlement ingestemd met het Europees Visserij Fonds. Nu het Parlement goedkeuring heeft gegeven is de weg vrij voor de laatste onderhandelingen met de Raad. Verwacht wordt dat het fonds in december van dit jaar daadwerkelijk wordt vastgesteld.

Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Het EFMZV moet bijdragen aan de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid en moet vissers en kustgemeenschappen helpen bij de overgang naar duurzame visserij en een diverse economie. Het voormalige Europese Visserijfonds is door dit nieuwe fonds vervangen. In totaal wordt er 6,5 miljard euro voor het fonds uitgetrokken in de periode van 2014-2020. Het EFMZV stimuleert projecten die gegevens en beheer rond visserij verzamelen. Ook maken jonge vissers, jonger dan 35 jaar, kans om tot 100.000 euro te ontvangen voor de opstartfase.

Inzet kustprovincies

De kustprovincies hebben zich hard gemaakt voor een bredere inzet van de financiële middelen die beschikbaar zijn voor visserijgebieden. De Europese Commissie stelde aanvankelijk voor dat visserijgebieden de middelen alleen mogen inzetten voor werkgelegenheidsprojecten. Het Europees Parlement heeft hier de onderwerpen Innovatie en Aquacultuur aan toegevoegd. De redenering hierachter is dat innovatie en aquacultuur juist in de regio plaatsvindt. Een voorbeeld daarvan is Zeeuwse Tong, waarbij in Zeeland, onder realistische omstandigheden de technische en economische haalbaarheid van binnendijkse geïntegreerde aquacultuur getest wordt. De kustprovincies trokken in dit dossier op met Europarlementariër Lambert van Nistelrooij en de Schotse Europarlementariër Struan Stevenson.

Door:

Milos Labovic, Huis van de Nederlandse Provincies, Brussel

Meer informatie:

EFMZV
Visserijbeleid Europese Commissie
Zeeuwse Tong
Europarlementariër Lambert van Nistelrooij
Europarlementariër Struan Stevenson