Aangenomen voorstel hervorming wetgeving gegevensbescherming

1 november 2013Informatiemaatschappij

Het Europees Parlement heeft op 21 oktober ingestemd met het voorstel voor een hervorming van de Europese wetgeving over gegevensbescherming. Mogelijk worden de regels nog voor de Europese verkiezing in mei 2014 van kracht. Zodra de richtlijn in werking treedt, gaan voor onder meer decentrale overheden strengere privacyregels bij het gebruik van persoonsgegevens gelden.

De verordening

Op 25 januari 2012 deed de Commissie een voorstel voor een nieuwe Verordening bescherming persoonsgegevens. De huidige richtlijn over gegevensbescherming stamt uit 1995 en de nieuwe verordening zal deze vervangen. Het voorstel is stevig bediscussieerd; er zijn 4000 amendementen ingediend. Met name het ‘recht om vergeten te worden’ was onderwerp van debat.

Met het voorstel streeft de EU er naar om een reeks bindende regels inzake gegevensbescherming in de EU te creëren. De verordening bevat een aantal belangrijke bepalingen die ook voor decentrale overheden zullen gelden.

Strengere regels

De strengere privacyregels verplichten buitenlandse bedrijven die gegevens van Europeanen verwerken, zich te houden aan de Europese regels. Verder komt er een strengere toestemmingseis voor het gebruik van persoonsgegevens. Gegevens mogen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld zijn.

Decentrale overheden

Voor decentrale overheden bevat de ontwerpverordening belangrijke regels die hen mogelijk zullen verplichten tot het volgende:

– Als er geen legale basis is, moet er toestemming gevraagd worden voor datagebruik;
– Verzoeken van burgers om gegevens te wissen, moeten gehonoreerd worden;
– Systemen moeten volgens ‘privacy by design and default’ worden ingericht;
– Het verlies van persoonsgegevens moet gemeld worden.

Sancties

Als bedrijven of overheden zich niet aan deze regels houden kunnen ze boetes krijgen tot vijf procent van hun jaaromzet.

Tijdpad

De Europese Commissie wil de verordening graag voor de Europese verkiezingen invoeren, maar EU-lidstaat leiders als Cameron en Merkel willen meer tijd om na te denken over het voorstel. Zij willen de invoering uitstellen tot minimaal 2015. Ondanks deze oppositie is de Commissie van mening dat door middel van gekwalificeerde meerderheid het voorstel voor de verkiezingen kan worden ingevoerd.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Sandra van Limborgh, Europa decentraal

Bronnen:

Nieuwsbericht ‘EU to push ahead on data protection despite UK opposition’, 28 oktober 2013, EurActiv
Nieuwsbericht ‘Q&A on EU data protection reform’, 22 oktober 2013’, Europees Parlement

Meer informatie:

Digitale gegevensbescherming, Informatiemaatschappij, Europa decentraal
Protection of personal data, Europese Commissie