Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Aankondiging jaarlijkse staatssteunrapportage

6 februari 2017Staatssteun

De jaarlijkse staatssteunrapportage staat weer voor de deur. Medio februari 2017 ontvangen alle gemeenten en provincies het verzoek om gegevens aan te leveren over de in 2016 verleende steun. De organisatie van de rapportage is voor provincies dit jaar anders dan de voorgaande jaren.

E-mail Europa decentraal en brief ministerie BZK

Het Coördinatiepunt Staatssteun Decentrale Overheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) coördineert de staatssteunrapportage van gemeenten en provincies. Kenniscentrum Europa decentraal ondersteunt het ministerie bij deze taak.

Net als vorig jaar ontvangen alle gemeenten en provincies in Nederland medio februari een brief van het ministerie van BZK. Daarnaast ontvangen alle staatssteuncontacten van gemeenten en provincies die staatssteun hebben gemeld, kennisgegeven of verleend hebben onder toepassing van de Omnibus Decentraal Regeling (ODR), in de week van 20 februari 2017 een e-mail van Europa decentraal.

Procedure voor provincies

Provincies (en managementautoriteiten Kansen voor West en Samenwerkingsverband Noord-Nederland) zijn dit jaar zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de benodigde gegevens in het SARI-systeem van de Europese Commissie. Hiervoor ontvangen zij inloggegevens van het ministerie van BZK. Voor provincies ligt de deadline voor het invoeren van de benodigde informatie op 3 mei 2017. Steun onder ODR en de nationale monumentenregeling kan per e-mail worden aangeleverd aan het ministerie

Deze nieuwe werkwijze is door het ministerie van BZK al gecommuniceerd aan het provinciale vakberaad Europees Recht middels een e-mail. In het komende vakberaad van 28 maart zal er door het ministerie van BZK een instructie worden gegeven over het SARI-systeem en de wijze waarop provincies dit jaar de rapportage dienen uit te voeren. Na het vakberaad kunnen de provincies starten met het invoeren van de gegevens in SARI. Nadat de gegevens door de provincies in het systeem zijn ingevoerd, zullen de ministeries van BZK en EZ de aangeleverde gegevens controleren. De correspondentie zal via het ministerie van BZK lopen.

Procedure voor gemeenten

Gemeenten worden verzocht om de benodigde gegevens per e-mail aan te leveren bij Europa decentraal. Voor gemeenten ligt de deadline voor het aanleveren van de benodigde gegevens op 31 maart 2017. Nadat gemeenten de benodigde gegevens hebben aangeleverd, worden deze door Europa decentraal gecontroleerd. Bij het uitvoeren van deze controle kan Europa decentraal ter verduidelijking vragen stellen aan de gemeente over de aangeleverde gegevens. Hierna zullen ook de ministeries van BZK en EZ (Economische Zaken) de aangeleverde gegevens controleren. Doordat er drie controlerondes plaatsvinden, is het mogelijk dat de gemeente op verschillende momenten (tot eind juni 2017) gevraagd kan worden de aangeleverde gegevens te verduidelijken. De correspondentie zal echter altijd via Europa decentraal lopen.

Benodigde informatie

Voor de jaarlijkse staatssteunrapportage dienen gemeenten en provincies gegevens aan te leveren over de staatssteun die in 2016 is verleend. Het gaat om de daadwerkelijke uitgaven die in 2016 zijn gedaan in het kader van de volgende steunmaatregelen:

  • steunmaatregelen die zijn aangemeld bij DG Concurrentie, DG Landbouw;
  • steunmaatregelen die vallen onder een meldingsvrijstelling (AGVV, LGVV), en waarvoor een kennisgeving is gedaan;
  • steunmaatregelen die vallen onder de koepelregeling Omnibus Decentraal Regeling (ODR);
  • steunmaatregelen die vallen onder de koepelregeling Nationale Monumentenregeling;
  • alleen voor gemeenten: steunmaatregelen in de vorm van het rekenen van verlaagde grondkosten als compensatie voor sociale woningbouw of maatschappelijk vastgoed door woningcorporaties.

Achtergrond staatssteunrapportage

Op grond van Europese regelgeving moeten de lidstaten jaarlijks bij de Europese Commissie een verslag indienen over door hen verleende staatssteun. Dit geldt voor alle goedgekeurde en van melding vrijgestelde steunmaatregelen. De rapportage is voor de Europese Commissie een instrument voor haar rol als toezichthouder op de naleving van de staatssteunregels. De Europese Commissie verwerkt de gerapporteerde informatie van de lidstaten in het Scoreboard voor Staatssteun, dat een beeld geeft van de trends en ontwikkelingen in steunverlening door de lidstaten. Het Scoreboard wordt ieder jaar openbaar gemaakt en zal te vinden zijn op de site van de Europese Commissie.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de rapportage, kunt u contact opnemen met de juridisch adviseurs van Europa decentraal:

Paul Zondag: 070-3381094
Ann-Marie Kühler: 070-3381096

cps@europadecentraal.nl

Door:

Paul Zondag, Europa decentraal

Meer informatie:

Rapportages, Europa decentraal
Verlaagde grondkosten, Europa decentraal
State Aid Scoreboard 2015, Europese Commissie