Aantal CPV-codes moet worden teruggebracht

18 februari 2013Aanbesteden

Het huidige aantal CPV-codes voor aanbesteden moet worden teruggebracht. Dit staat in een onderzoeksrapport over  het CPV-systeem uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Het rapport, gepubliceerd op 12 februari, bevat nog andere aanbevelingen die van belang kunnen zijn voor decentrale overheden.

Onderzoeksrapport

Het rapport is een evaluatie van het huidige CPV-systeem en bevat aanbevelingen voor mogelijke verbeteringen in de toekomst. De resultaten van het onderzoek zijn onder meer gebaseerd op een analyse van 496.000 inschrijvingen en een online enquête met 12.000 respondenten, bestaande uit zowel overheden als aanbieders.

Conclusies

Het CPV-systeem is een succes volgens de gebruikers, maar er bestaat nog ruimte voor verbeteringen zo blijkt uit het onderzoek. De aanbevelingen voor het huidige systeem luiden als volgt:

– Het aantal codes moet worden teruggeschroefd.
– Codes die zelden worden gebruikt dienen te worden afgeschaft.
– De codes dienen beter het onderscheid te weerspiegelen zoals gebruikelijk is in het bouwjargon.
– Gebruikers moeten van een betere begeleiding en betere zoekmiddelen worden voorzien.

CPV

Decentrale overheden uit alle lidstaten dienen aan de hand van numerieke codes – ook wel CPV-codes genoemd –  hun aanbestedingen te publiceren op het daarvoor aangewezen platform. Door het gebruiken van een uniform classificatiesysteem van codes vormt de eventuele taalbarrière tussen de lidstaten van de Europese Unie geen obstakel meer. Dit is ten voordele van de transparantie, efficiëntie en concurrentie in overheidsaanbestedingen binnen de Europese Unie.

Door:

Karin van den Brand en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Onderzoeksrapport ‘Final Report Review of the Functioning of the CPV Codes/System’

Meer informatie:

Informatie over CPV op de website van Europa decentraal
Onderwerp Aanbestedingen op de website van Europa decentraal
CPV-zoekmachine van Europa decentraal: Deze zoekmachine helpt u om bij aan te besteden producten, diensten en werken de juiste CPV code te vinden.