Aantal inbreukzaken 2016 hoogste in vijf jaar

Het aantal Europese richtlijnen dat in 2016 te laat werd omgezet in nationaal recht is verdubbeld in vergelijking met 2015. Daarnaast is het aantal inbreukzaken in 2016 met een vijfde gestegen. Dit aantal is in de afgelopen vijf jaar nog nooit zo hoog geweest. Dit blijkt uit het jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht van de Europese Commissie. Ook publiceerde de Commissie het Scorebord van de eengemaakte markt.

Jaarverslag

In het jaarverslag over de controle en toepassing van het EU-recht 2016 wordt beschreven hoe de EU-wetgeving in 2016 door de Commissie is gemonitord en gehandhaafd. Het doeltreffend en correct toepassen van EU-recht door lidstaten, kan ervoor zorgen dat burgers en ondernemingen voordelen genieten.

Inbreukprocedure

Volgens het EU-recht kan de Commissie een inbreukprocedure starten wanneer een lidstaat niet voldoet aan het Europees recht. Indien het nodig is, kan een zaak voor het Hof van Justitie gestart worden. De Commissie is in 2016 de meeste zaken begonnen tegen Cyprus en België wegens te late omzetting van richtlijnen. Duitsland en Spanje waren de landen waar de meeste zaken met betrekking tot incorrecte omzetting en/of foutieve naleving van het EU recht liepen.

Nederland

Uit het jaarverslag voor 2016 blijkt dat het aantal lopende inbreukzaken aanzienlijk is gestegen (namelijk met 21%) vergeleken met vorig jaar. Op 31 december 2016 liepen er 45 inbreukzaken voor Nederland. Hiervan waren er 23 inbreuken wegens te late omzetting en 22 wegens incorrecte omzetten en/of slechte toepassing van het EU-recht.

Aanbestedingsrichtlijnen

De Commissie heeft nieuwe inbreukprocedures tegen het merendeel van de lidstaten geopend omdat zij de aanbestedingsrichtlijnen niet of niet tijdig hebben omgezet. Lees hier bijvoorbeeld meer over in dit nieuwsbericht.

Zaken Hof van Justitie

De Commissie heeft in 2016 28 zaken bij het Hof van Justitie aanhangig gemaakt. Hiervan waren twee zaken tegen Nederland. Bijvoorbeeld zaak C-233/14. In deze zaak oordeelde het Hof dat financiële steun aan studenten voor reiskosten (het studenten-OV), dat alleen aan Nederlanders of langdurige bewoners van Nederland wordt toegekend, niet discriminerend is.

Scorebord van de interne markt

Het scorebord van de interne markt geeft online een accuraat beeld van de toepassing van de regels met betrekking tot de interne markt van de EU. Volgens de Commissie moet de interne markt niet alleen op papier bestaan, maar ook in de werkelijkheid. Het scorebord heeft als doel om een overzicht te geven van het praktische beheer van de interne markt.

Groene, gele of rode kaart

Afhankelijk van hun prestaties in 2016 ten aanzien van een aantal governance-instrumenten en beleidsgebieden krijgen de lidstaten kaarten toebedeeld. Een groene kaart betekent dat de lidstaat beter dan het gemiddelde scoort, een gele kaart dat de score gemiddeld is en een rode dat de score slechter is dan het gemiddelde. Nederland scoort drie rode kaarten onder andere voor Eures en omzetting. De groene kaarten worden behaald voor onder andere Solvit en e-Certis.

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Naleving van EU-wetgeving door de lidstaten laat nog te wensen over, nieuwsbericht ministerie van Buitenlandse Zaken

Meer informatie:

Jaarverslag over de controle en toepassing van het EU-recht 2016, Europese Commissie
Europees recht en beleid decentraal, Europa decentraal