tekst met accordion

  • Hoe moet ik de waarde van het contract berekenen?

    De berekening van de geraamde waarde van een opdracht is gebaseerd op het totale bedrag, exclusief btw, zoals geraamd door de aanbestedende dienst, inclusief eventuele opties en eventuele verlengingen van de opdrachten zoals uitdrukkelijk vermeld in de aanbestedingsstukken (artikel 5 Richtlijn 2014/24 en 2.15 Aanbestedingswet 2012). Als de aanbestedende dienst voorziet in prijzengeld of betalingen aan gegadigden of inschrijvers, berekent hij deze door in de geraamde waarde van de aanbesteding. De waarde mag niet geraamd worden met het doel om de Europese aanbestedingsregels te ontwijken. Ook mag een opdracht niet gesplitst worden met als enkel doel om aan de toepassing van de aanbestedingsregels te ontkomen. Zie voor meer informatie deze praktijkvraag.