ACM doet onderzoek naar mogelijke oneerlijke concurrentie

23 november 2015Europees mededingingsrecht

De gemeente Amsterdam heeft eind vorig jaar de opdracht gegeven voor het plaatsen van pasfotohokjes in zeven stadsloketten. In een aantal stadsloketten heeft de gemeente deze opdracht onderhands gegund aan één leverancier. Naar aanleiding van een ontvangen klacht onderzoekt de ACM of er sprake is van een economische activiteit.

In dit bericht zal worden ingegaan op de vraag wanneer is sprake is van oneerlijke concurrentie. Europa decentraal legt voor u uit wat oneerlijke concurrentie is en wanneer er sprake is van een economische activiteit.

De casus

De gemeente Amsterdam heeft eind vorig jaar de opdracht gegeven voor het plaatsen van pasfotohokjes in stadsloketten. De gemeente biedt deze pasfotoservice tegen een gereduceerd tarief aan. De opdracht is door de gemeente in een aantal stadslokketten onderhands gegund aan één leverancier. Hierdoor konden andere pasfotograven niet meedingen naar de opdracht. Naar aanleiding van een klacht van de fotobranchvereniging gaat de ACM nu onderzoeken hoe de aanbesteding is verlopen en of er sprake is van oneerlijke concurrentie. Om te kunnen beoordelen of sprake is van een oneerlijke concurrentie onderzoekt de ACM of de gemeente Amsterdam met het aanbieden van pasfotoservice een economische activiteit verricht.

Economische activiteit

Als decentrale overheden economische activiteiten verrichten, moeten zij zich aan de Europese en nationale mededingingsregels houden om verstoringen van de handel te voorkomen. Maar wat is een economische activiteit? Volgens vaste rechtspraak wordt hier iedere activiteit onder verstaan die bestaat uit het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt.

Toepasbaarheid Wet Markt en Overheid

De Wet M&O is een aanvulling op de Europese mededingingsregels. De wet is van toepassing op overheden die economische activiteiten verrichten.

Oneerlijke concurrentie

Als blijkt dat sprake is van een economische activiteit dan gelden de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid. Het gaat hier om vier gedragsregels die het gelijke speelveld tussen overheden en ondernemingen beogen te creëren en oneerlijke concurrentie moeten voorkomen. Overheden moeten onder andere ten minste de integrale kosten van hun goederen of diensten in hun tarieven doorberekenen.

Pasfotohokjes

ACM, die toezicht houdt op onder andere mededinging, gaat onderzoeken of de gemeente Amsterdam met deze pasfotosessies daadwerkelijk een economische activiteit verricht. Wanneer hiervan sprake is en wanneer het blijkt dat de gemeente zich niet heeft gehouden aan de gedragsregels in de Wet Markt en Overheid, dan kan er sprake zijn van oneerlijke concurrentie. Als gevolg hiervan kan de ACM een waarschuwing geven of zelfs een boete.

Door:

Madeleine Broersen en Rosanne Witteveen, Europa decentraal

Bron:

ACM start onderzoek naar pasfotohokjes, Gemeente

Meer informatie:

Autoriteit consument en markt, ACM
Handreiking markt en overheid, Rijksoverheid
Gedragsregels markt en overheid, Europa decentraal
Europees mededingingsrecht, Europa decentraal