ACM is machtsmisbruik op het spoor

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de Nederlandse Spoorwegen (NS) een boete opgelegd van € 40 miljoen wegens machtsmisbruik bij een aanbesteding. Justitie is van plan zo snel mogelijk een rechtszaak aan te spannen tegen de betrokken verdachten.

Machtsmisbruik aanbesteding

De ACM concludeert dat de NS tijdens de aanbestedingsprocedure van het vervoer in de provincie Limburg een verlieslatend bod deed om de concurrentie tegen te werken. Hiervoor heeft zij interne documenten en mailcorrespondentie onderzocht. De kosten voor de aanbesteding lagen veel hoger dan de opbrengsten die uit het regionaal vervoer in Limburg behaald zou kunnen worden. Hierdoor ontnam NS de eerlijke kans van andere inschrijvers, aldus de ACM. NS maakte misbruik van haar machtspositie. De ACM kwam tot de conclusie dat de NS in strijd met de Europese mededingingsregels en de nationale mededingingswet handelde. Op grond hiervan heeft zij de NS een boete opgelegd.

Door het hoge bod van de NS werd de aanbesteding gewonnen door NS-dochterbedrijf Abellio. De provincie heeft in eerste instantie de opdracht aan Abellio gegund. Echter, nadat de onregelmatigheden in de aanbesteding aan het licht kwamen, heeft de provincie de gunning aan Abellio ingetrokken. Vervolgens is de aanbesteding aan Arriva gegund.

Hoge boete

De ACM legde een boete op van bijna € 41 miljoen. Ook andere acties van de NS zijn meegenomen in het beraad.  De NS had een voormalig directeur van Veolia in dienst waarvan vertrouwelijke informatie werd vergaard. Deze informatie over concurrenten Arriva en Veolia werd vervolgens doorgespeeld aan Abellio, het dochterbedrijf van de NS. Daarbij reageerde de NS “traag en onvolledig” op verzoeken van concurrenten die ook meedongen naar de aanbesteding, om toegang tot bepaalde diensten en voorzieningen op stations.

NS

De NS is het niet eens met de beschuldiging van de ACM en stelt de Mededingingswet niet de hebben overtreden. Voorts zou ACM bij de analyse gekeken hebben naar te lage reizigersaantallen, waardoor er in werkelijkheid helemaal geen verlieslatend bod zou zijn. De NS heeft dan ook een bezwaarschrift ingediend en verzoekt de ACM het besluit te heroverwegen.

Vervolging justitie en schikking

Het openbaar ministerie wil de NS en een aantal (ex-)bestuurders vervolgen. De NS wordt verdacht van valsheid in geschrifte, schending van het bedrijfsgeheim en valsheid in geschriften tijdens de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Los van deze vervolging stapt Veolia ook naar de rechter om de geleden financiële schade te verhalen op de NS. Met de andere concurrent, Transdev BBA, werd een schikking getroffen. Ook Transdev was een rechtszaak tegen de NS begonnen.

Door:

Madeleine Heitmeijer – Broersen en Tessa de Vries, Europa decentraal

Bron:

De NS misbruikte machtspositie bij aanbesteding van Limburgs openbaar vervoer, Persbericht ACM

Meer informatie:

Aanbestedingen, Europa decentraal
Europees mededingingsrecht, Europa decentraal
Misbruikverbod, Europa decentraal