Actieplan Europese Commissie: duurzame financiering voor een groenere en schonere economie

19 maart 2018

De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan voor de financiële sector voorgesteld. Om de Europese klimaatbelofte in Parijs te halen zijn bijkomende investeringen nodig. Het actieplan moet de financiële sector in de juiste richting sturen zodat het behalen van de klimaatdoelstellingen via nieuwe investeringen mogelijk wordt.

Duurzamere economie in de Europese Unie

De EU en regeringen over de hele wereld hebben zich verbonden tot de doelstelling van een duurzamere economie en samenleving door het Klimaatakkoord van Parijs en de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling van de VN goed te keuren. Om de EU-doelstellingen te halen, zoals 40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, moet jaarlijks ongeveer 180 miljard euro extra worden geïnvesteerd. De Commissie stelt daarom een stappenplan voor om de financiële sector een grotere rol te geven bij de verwezenlijking van een goed functionerende economie die tevens de ecologische en sociale doelstellingen haalt.

Deskundigengroep

Om particulier kapitaal naar duurzamere investeringen te heroriënteren moeten er veranderingen worden aangebracht in het financiële stelsel van de EU. De Commissie heeft daarom in 2016 een deskundigengroep ingesteld die bestaat uit 20 ervaren deskundigen uit het maatschappelijk middenveld, de financiële sector, universiteiten en waarnemers van Europese en internationale instellingen. De groep heeft in januari 2018 zijn eindverslag gepubliceerd. Het gepresenteerde actieplan bouwt voort op de aanbevelingen uit het eindverslag van de deskundigengroep.

Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans: “Overschakelen op een groenere en duurzamere economie is goed voor de werkgelegenheid, goed voor de mensen, en goed voor de planeet. Vandaag zorgen wij ervoor dat het financiële stelsel naar dit doel toewerkt. Dankzij onze voorstellen kunnen beleggers en individuele burgers een positieve keuze maken zodat hun geld op een verantwoordelijkere manier wordt gebruikt en duurzaamheid ondersteunt.”

Het actieplan

Gebaseerd op het eindverslag van de deskundigengroep stelt de Commissie een EU-strategie inzake duurzame financiering voor met een stappenplan voor verdere werkzaamheden en maatregelen ten aanzien van alle betrokken partijen in het financiële stelsel. Dit zijn onder meer:

  • Een EU-classificatiesysteem: om te bepalen wat duurzaam is en gebieden te identificeren waar duurzame investeringen het meeste effect kunnen sorteren
  • Invoering van EU-labels voor groene financiële producten op basis van het EU-classificatiesysteem
  • verzekeraars en beleggingsondernemingen de plicht opleggen om cliënten op basis van hun voorkeuren inzake duurzaamheid te adviseren

Op 22 maart organiseert de Europese Commissie een conferentie in Brussel om het gepresenteerde actieplan te bespreken.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Sustainable finance: Commission’s Action Plan for a greener and cleaner economy, persbericht Europese Commissie
Europa lanceert actieplan voor groene financiële sector, nieuwsbericht Trends

Meer informatie:

Commission action plan on financing sustainable growth, Europese Commissie