Actieplan naar een digitaal openbaar bestuur

10 oktober 2016Informatiemaatschappij

Er zijn nieuwe inzichten in de vooruitgang van digitale services in de publieke sector in de lidstaten van de Europese Unie. De vooruitgang van faciliteiten met betrekking tot e-overheid in de lidstaten worden gemeten en met elkaar vergeleken in een onderzoek dat in opdracht van de Europese Commissie is uitgevoerd. Het onderzoek, dat is uitgevoerd door Capgemini, Sogeti, IDC en Politecnico Di Milano , sluit aan op het actieplan wat de Commissie in april 2016 presenteerde om de vraag en verwachtingen uit de private sector bij te benen.

Onderzoek

Het onderzoek is gedaan in opdracht van de Europese Commissie, en biedt inzicht in de huidige staat van Europese (decentrale) overheden en het gebruik van online diensten. Gebaseerd op het ‘E-governance 2011-2015 action plan’ zijn benchmarks gerealiseerd om zo de voortgang in de afgelopen jaren te analyseren.

Wat is e-overheid?

E-Overheid ondersteunt administratieve processen, verbetert de kwaliteit van de dienstverlening en verhoogt de interne efficiëntie van de publieke sector. Het gebruik van digitale publieke dienstverlening kan de administratieve last voor bedrijven en burgers verminderen. Het maakt de interactie met overheidsdiensten sneller, efficiënter, gemakkelijker en transparanter.

Resultaten onderzoek

Het onderzoek is gericht op de verbetering van e-overheid in de lidstaten van de Europese Unie. De conclusie die getrokken wordt, is dat het gebruik van digitale diensten door de publieke sector gegroeid is in de afgelopen jaren. 81% van de publieke diensten is online beschikbaar, tegenover 79% in 2012. Het gebruik van deze diensten binnen de EU is 83% tegenover 72% in 2012.

Toch laat het onderzoek zien dat er een achterstand is in het gebruik van digitale diensten ten opzichte van het bedrijfsleven. Zo zijn veel bedrijven vergevorderd in het gebruik van mobiele website, waar websites van publieke diensten soms niet beschikbaar zijn op de smartphone. Ook wordt geconcludeerd dat overheden en publieke instanties in de Europese Unie de besluitvaardigheid missen bij het digitaliseren van publieke diensten.

Actieplan

E-overheid is meer dan alleen vernieuwen, maar moet ingaan op de vraag van inwoners en bedrijven die de diensten gebruiken, zo wordt in het actieplan ‘E-Governance 2016-2020’ beschreven. Inwoners en bedrijven dienen meer betrokken te worden bij ontwikkelingen van nieuwe digitale publieke diensten. ‘Publieke e-diensten moeten voldoen aan de huidige vraag om digitaal, open en grensoverschrijdend te zijn’, aldus Andrus Ansip, de Vicepresident van de Digitale Interne Markt.

In het actieplan worden 20 acties beschreven die in ieder geval ondernomen moeten worden ter verbetering van de e-diensten. Drie beleidsterreinen hebben hierbij prioriteit voor de Commissie:

  • de modernisering van het Openbaar Bestuur;
  • het gebruik van publieke diensten ook over de grens te realiseren;
  • een platform voor digitale interactie tussen Openbaar Bestuur, inwoners en bedrijven op te zetten.

Door:

Pierre Kas en Femke Salverda, Europa decentraal

Bronnen:

EU eGovernment Report 2016, Europese Commissie
EU eGovernment Actionplan 2016-2020, Europese Commissie

Meer informatie:

Informatiemaatschappij, Europa decentraal
e-overheid, Europa decentraal
Digitale overheid, Rijksoverheid
Nieuwsbericht ‘Nieuwe richtlijn met betrekking tot toegankelijkheid van overheidswebsites op komst’, Europa decentraal