De afsluiting van het PROF-TRAC project: energie-efficiënte gebouwen

26 februari 2018

Op 20 februari organiseerde Housing Europe in het HNP de afsluiting van het PROF-TRAC project, een initiatief op het gebied van energie-efficiënte gebouwen dat wordt gesteund door Horizon 2020.

Housing Europe federatie

Housing Europe is de European Federation of Public, Cooperative and Social Housing die werd opgericht in 1988. Het netwerk bestaat uit 45 nationale en regionale federaties die samen 43.000 woningaanbieders uit 24 landen vertegenwoordigen. Housing Europe is nauw betrokken bij het PROF-TRAC project, een initiatief dat valt onder het Horizon 2020 programma en 15 partners uit 8 EU-lidstaten bij elkaar brengt om de bouw van energie-efficiënte gebouwen te versoepelen.

PROF-TRAC

Het PROF-TRAC project is opgezet om de kloof tussen professionals, technische experts, architecten en bouwbeheerders die betrokken zijn bij het ontwerpen en bouwen van energie-neutrale gebouwen te identificeren. Energie-neutrale gebouwen zijn een grote uitdaging voor de bouwsector. Er zijn innovatieve design processen en technologieën nodig waarin de verschillende betrokken partijen nauw samenwerken. Dit is echter in de Europese bouwsector nog niet het geval, vaak werken de betrokken partijen in fases na elkaar aan een project.

Het PROF-TRAC project heeft dit probleem aangepakt door middel van specifiek ontworpen trainingscursussen en het beschikbaar stellen van trainingsmateriaal. Daarnaast heeft PROF-TRAC een Europees kwalificatie schema opgesteld zodat de vereisten voor de bouw van energie-efficiënte gebouwen per lidstaat kunnen worden vergeleken. De bekostiging van het project komt vanuit het Europese Commissie programma Horizon 2020 dat investeert in onderzoek en innovatie.

Afsluitingsevent

Het afsluitingsevent op 20 februari van het PROF-TRAC project was gericht op ‘Skills Offensive’. Tijdens het project is geconstateerd dat er een gebrek is aan bewustzijn en vaardigheden in de bouwsector maar ook bij overheden en onder burgers. De Europese bouwsector moet energie-efficiëntie beter op de kaart zetten om qua innovatie en ontwikkeling van nieuwe technieken niet achter te lopen op bouwsectoren in onder andere het Midden-Oosten. Philippe Moseley, die sprak namens de Europese Commissie, haalde aan dat er drie veranderingen nodig zijn: (1) hogere standaarden, (2) technologische verandering en (3) nauwere samenwerking tussen verschillende experts. Op dit moment wordt de Europese Richtlijn Energieprestaties gebouwen herzien.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

European Multi-level Skills Offensive Conference