Wanneer

donderdag
7 juni 2018

Tijd

12:30 - 17:00

De Juridische Provinciedag 2018

Dit event is specifiek gericht op de provinciejurist. U wordt in een afwisselend programma bijgepraat over de actuele thema’s die spelen in de dagelijkse praktijk. ​De dag start met een algemene inleiding waarna u twee parallelsessies naar keuze kunt bijwonen. U kunt uw keuze aangeven bij aanmelding. De dag wordt afgesloten met een kennisquiz en een borrel.

Programma

12.30 uur   Ontvangst
12.30 – 13.00 uur   Gelegenheid tot het eten van een broodje
13.00 – 13.30 uur   Plenaire opening
13.30 – 14.15 uur   Parallelsessie I
14.15 – 14.30 uur   Koffie/theepauze
14.30 – 15.15 uur   Parallelsessie II
15.15 – 15.45 uur   Quiz
16.00 uur   Borrel

Parallelsessies

1. De provincie in de digitale wereld – Dennis van Tilborg
In het recent verschenen jaarverslag wijst de Raad van State onder meer op de kansen en uitdagingen van technologische ontwikkelingen en de steeds verdere digitalisering voor de overheid. De Raad wijst op de vele kansen die dit biedt voor bijvoorbeeld betere dienstverlening door de overheid en een verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van het handelen. Er zijn echter ook risico’s, onder meer op het vlak van de bescherming van persoonsgegevens. In deze workshop wordt ingegaan op een aantal technologische ontwikkelingen en de kansen en uitdagingen die dat voor de provincie meebrengt. Onder meer zal daarbij worden ingegaan op big data en blockchain technologie. Ook zal worden stilgestaan bij recente (voorstellen tot) wetgeving op het vlak van het digitale werken door de overheid (zoals de Wet Generieke Digitale Infrastructuur en de herziening van de Awb).

2. Transparantie en gelijkheid bij verdeling van (schaarse) provinciale middelen – Pieter Kuypers en Sammie Elbertsen
Het EU transparantiebeginsel krijgt steeds verder gestalte in de nationale rechtspraak, ook buiten het aanbestedingsrecht. Bijvoorbeeld bij “open house” systemen en schaarse rechten en subsidies. Transparantie en de daaruit voortvloeiende positieve en negatieve verplichtingen voor provincies speelt op dit moment bij verschillende beleidsterreinen, zoals energie, OV en ruimtelijke ordening. Sammie Elbertsen en Pieter Kuypers zullen ingaan op het belang van transparantie bij provinciale besluiten.

3. Actualiteiten ruimtelijk ordeningsrecht voor provincies – Hugo Doornhof
Provincies hebben in de Wro eigen bevoegdheden om zich met de ruimtelijke ordening te bemoeien. Denk daarbij aan het stellen van regels, het geven van een aanwijzing of het vaststellen van een inpassingsplan. Tijdens deze workshop zal worden ingegaan op de recente jurisprudentie over de uitoefening van deze bevoegdheden.

4. Omgevingswet – Jos van der Velden
In deze workshop staan de voor provincies belangrijkste onderdelen van de Omgevingswet centraal. Daarbij komen onder andere de omgevingsverordening, instructies en instructieregels en het projectbesluit aan de orde. Uiteraard zal ook ingegaan worden op de overeenkomsten en verschillen met de huidige wet- en regelgeving.
Let op: deze workshop is alleen beschikbaar in de tweede sessie.

5. De provincie als aandeelhouder: wat komt daar bij kijken? – Eelkje van de Kuilen
Veel provincies houden aandelen in BV’s en NV’s. Op welke punten moet je als aandeelhouder letten? Hoe borg je dat je voldoende informatie hebt over de vennootschap en dat je kan ingrijpen wanneer dat nodig is? Wat zijn de vaak voorkomende onderwerpen in het beleid over verbonden ondernemingen? Kortom: bij het houden van aandelen komt veel kijken. In deze workshop behandelen we deze onderwerpen en geven u praktische tips.

6. De contracterende provincie – Egbert de Groot en Keesjan Meijering
In deze workshop gaan Egbert en Keesjan in op de vraag hoe de provinciale risico’s bij het onderhandelen over en het sluiten van contracten beperkt kunnen worden. Onderwerpen als de bevoegdheidsverdeling, (onbevoegde) vertegenwoordiging, – het afbreken van – onderhandelingen en de recente jurisprudentie op die gebieden komen daarbij aan bod.

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor de Juridische Provinciedag.

Contact
Els van Helvoort (evanhelvoort@akd.nl)

 

X