Wanneer

donderdag
11 oktober 2018

Tijd

09:00 - 17:00

Locatie

Comité van de Regio's
Belliardstraat 99-101, 1040 Brussel

Organisatie

IPO

IPO Jaarcongres

EUROPA EN DE REGIO’S: KIES UW TOEKOMST

Europa heeft een steeds grotere invloed op het provinciale beleid, en de provinciale uitvoeringspraktijk. In het voorjaar van 2019 kunnen de Nederlandse kiezers in maart hun stem uitbrengen voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en in mei voor het Europees Parlement. Een belangrijk moment voor de Nederlandse provincies.

Donderdag 11 en vrijdag 12 oktober 2018 is daarom hét moment om het IPO Jaarcongres in Brussel te organiseren.

De kennis en expertise van IPO over de provinciale praktijk is bij uitstek een waardevol instrument voor de Europese beleidsmakers. Onder de paraplu ‘Wij in Europa’ worden alle Statenleden, Gedeputeerden en Commissarissen van de Koning uitgenodigd om met Europese vertegenwoordigers in gesprek te gaan.

De energietransitie, regionale economie, biodiversiteit, slimme mobiliteit en grensoverschrijdende samenwerking – het zijn regionale opgaven waarop de Europese besluitvorming doorwerkt. Daarom willen we als provincies inspraak en invloed hebben op het beleid dat in de Europese Unie wordt gemaakt. En met de discussie-start in het najaar over de EU-prioriteiten (en budget) na 2020 geen beter moment om te netwerken, te spreken en te discussiëren met de Europese partners en beslissers in Brussel. Onze kennis en ervaring kan het Europese beleid verbeteren.

Meer informatie kunt u vinden op de website van IPO.

 

X