Wanneer

woensdag
3 oktober 2018

Locatie

De Vereeniging
Keizer Karelplein 2D, Nijmegen

MVI Congres 2018 & Ecoprocura

De Rijksoverheid organiseert voor de derde keer het jaarcongres over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Het congres vindt plaats op 3 oktober 2018 in Nijmegen. Ook dit keer is er een interessant en inspirerend programma voor alle overheidsprofessionals: beleidsadviseurs, budgethouders, bestuurders en inkopers. Hoe eerder duurzame of maatschappelijke doelen meegenomen worden in een project, hoe succesvoller de uiteindelijke inkoop. Daarin is het belangrijk om samen op te trekken. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen, uw ervaringen te delen en die van anderen tot u te nemen.

De gemeente Nijmegen, Europese Groene Hoofdstad van 2018, is gastheer. Niet alleen van het MVI congres, maar ook van het Europese congres Ecoprocura. Het MVI congres valt samen met de eerste dag van Ecoprocura waarmee u een unieke kans krijgt om over de nieuwste ontwikkelingen in Europa te horen én om met collega’s uit Europa ervaringen uit te wisselen. Het MVI-congres vindt plaats in De Vereeniging in Nijmegen.

Meer informatie: Programma 
Meer informatie: Locatie en bereikbaarheid

KoopWijsPrijs

Tot aan de lunch is het programma nog geheel Nederlands. Dit gedeelte wordt geëindigd met onder andere met de uitreiking van de KoopWijsPrijs 2018. U wordt opgeroepen een project in te dienen waar u trots op bent, waar u veel impact hebt bereikt, iets vernieuwends hebt gedaan of op een andere manier echt MVI hebt toegepast.

Meer informatie: Koopwijsprijs

Ecoprocura

Vanaf de lunch komen de buitenlandse gasten erbij en begint het plenaire programma van Ecoprocura. Daarnaast wordt gezorgd voor een aantal Nederlandse sessies waaraan een beperkt aantal mensen deel kan nemen. De gemeente Nijmegen nodigt iedereen ook uit voor het avondprogramma. EcoProcura is op 3 oktober 2018 voor deelnemers aan het MVI congres vrij te bezoeken, u kunt dit aangeven op het inschrijfformulier van het MVI congres (binnenkort online). Daarna gaat EcoProcura nog door op 4 en 5 oktober 2018, hiervoor moet u zich apart aanmelden.

Ecoprocura en aanmelden 

Partners

Het MVI congres wordt georganiseerd door de gemeente Nijmegen, PIANOo en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat mede namens de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

X