Wanneer

donderdag
21 juni 2018

Tijd

13:00 - 17:45

Locatie

Huis van Europa
Korte Vijverberg, 5-6

Netwerkbijeenkomst Certificeringsautoriteit ‘Prestatieverantwoording 2014-2020’

De Certificeringsautoriteit organiseert een themabijeenkomst over het EC-raamwerk prestatieverantwoording en de prestatiereserve in de programmaperiode 2014-2020. De bijeenkomst betreft specifiek het beheer/de prestatie-afrekening van de ESI-fondsen: EFRO, ESF en EFMZV.

Aanmelden     

U kunt zich tot uiterlijk 8 juni 2018 aanmelden door te mailen naar Nicole Huizinga (Nicole.Huizinga@rvo.nl). Aanmelden is verplicht. Voor toegang tot het Huis van Europa is legitimatie ter plaatse verplicht.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u Nicole mailen (Nicole.Huizinga@rvo.nl) of bellen (06 1561 3869).

Programma

13:00   Ontvangst

13:45   Welkom door René v.d. Burg (RVO, directeur Kernprocessen EU)

13:55   Inleiding en toelichting programma  door Lonneke Kapoen (RVO, manager CA)

14:00   Presentatie door het European Policies Research Centre, ‘The Performance Framework in Cohesion Policy’.

14:40   Presentatie door de Algemene Rekenkamer, ervaringen met effectevaluatie en prestatieverantwoording

15:10   Pauze

15:45   Presentatie door EZK, Coördinatiepunt Structuurfondsen over prestatieverantwoording bij EFRO en ontwikkeling ‘post 2020’

16:00   Q&A- sessie

16:25   Afsluiting

16:30   ‘Borrel’

17:30   Einde bijeenkomst

X