Wanneer

donderdag
22 februari 2018

Tijd

13:15 - 16:30

Locatie

Provincie Drenthe
Westerbrink 1, 9405 BJ , Assen

Praktijkmiddag staatssteun decentrale overheden in Drenthe

Op donderdag 22 februari organiseren de Provincie Drenthe en Kenniscentrum Europa decentraal een (gratis) informatiemiddag over de staatssteunregels en het belang hiervan voor medewerkers van gemeentes, provincies en waterschappen (decentrale overheden). Na het bijwonen van deze middag bent u beter in staat om te signaleren wanneer u in uw werkzaamheden met staatssteun te maken heeft en hoe u vervolgens te werk kunt gaan.

Staatssteun

De aandacht voor staatssteun heeft op Europees en nationaal niveau een grote vlucht genomen. Staatssteun kan verschillende vormen aannemen en is niet altijd verboden. Met de modernisering van de staatssteunregels zijn er meer mogelijkheden voor het geven van steun en is er een grotere verantwoordelijkheid voor de toepassing en naleving van de staatssteunregels bij decentrale overheden komen te liggen.

Waarom belangrijk?

Voor decentrale overheidsorganisaties is het belangrijk om te kunnen signaleren wanneer voorgenomen beleid staatssteun kan bevatten hoe zij in dat geval moeten handelen, om zo bijvoorbeeld boetes te voorkomen. De staatssteunregels kunnen complex zijn en zijn aan verandering onderhevig. Hoe herken je staatssteun en hoe ga je er vervolgens mee om.

Staatssteun in de praktijk

Kan het college een subsidie verlenen, ook al betreft het een stichting? Kan de gemeente een buurtvereniging sponsoren? Kan de plaatselijke voetbalclub worden gered? Mogen we grond voor een lagere prijs verkopen aan een bedrijf dat zich in de gemeente wil vestigen? Kan deelneming door een gemeente in een vennootschap zonder meer? Tijdens de middag is er voldoende ruimte voor het stellen van dergelijke vragen, het delen van ervaringen en het uitwisselen van kennis.

Gratis informatiemiddag

Deze gratis informatiemiddag is in beginsel bedoeld voor alle geïnteresseerden die werkzaam zijn bij decentrale overheden in Drenthe. We hopen dan ook op een gevarieerd deelnemersveld waarin de provincie, de gemeenten en de waterschappen goed zijn vertegenwoordigd.

Programma

  • 13:15-13:30 uur Inloop met koffie en thee
  • 13:30-13:45 uur Welkom/introductie staatssteun
  • 13:45-14:45 uur Belang staatssteunregels, criteria staatssteun en actualiteiten
  • 14:45-15:00 uur Pauze
  • 15:00-16:00 uur Vrijstellingsmogelijkheden en praktijk voorbeelden staatssteun
  • 16:00-16:30 uur Borrel

Meld u aan voor de praktijkmiddag door te mailen naar: bijeenkomsten@europadecentraal.nl.

 

 

X