Wanneer

woensdag
6 juni 2018

Tijd

10:30 - 12:00

Locatie

Academiegebouw Universiteit Utrecht
Domplein 20, Utrecht

Promotie: Zachte regelgeving van EU-agentschappen. Lessen van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten

In het proefschrift van Van Rijsbergen worden de pertinente vraagstukken van legitimiteit en effectiviteit met betrekking tot zachte regelgeving van EU-agentschappen besproken. Het richt zich op de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA), het EU-agentschap dat verantwoordelijk is voor het verbeteren van de werking van de financiële markten in Europa.

ESMA heeft een verscheidenheid aan zachte regelgevende bevoegdheden gekregen om het gebrek aan effectiviteit van haar voorganger aan te pakken. Het ‘harde’ effect van de zachte regelgeving van ESMA (technische normen, richtsnoeren en andere niet-bindende instrumenten) werpt echter de legitimiteitsbezwaren van dergelijke instrumenten op.

Welke procedurele en institutionele waarborgen met betrekking tot soft law-instrumenten van EU-agentschappen zouden een adequate afweging van zowel legitimiteits- als effectiviteitsaspecten weerspiegelen? Dit onderzoek ontwikkelt een toetsingskader voor deze ‘evenwichtsoefening’. Van Rijsbergen test het kader voor elke categorie soft law-instrumenten van ESMA in elke fase van de beleidscyclus en toont aan dat het kader kan worden toegepast op andere EU-agentschappen met zachte regelgevende bevoegdheden vergelijkbaar met die van ESMA. Zij maakt gebruik van multidisciplinaire literatuur en jurisprudentie evenals de resultaten van een uitgebreid empirisch onderzoek uitgevoerd bij ESMA tijdens haar traineeship.

Entree: gratis toegankelijk
Meer informatie vindt u hier.

X