Wanneer

dinsdag
30 oktober 2018

Tijd

13:00 - 17:00

Studiemiddag sociaal domein

Wilt u ook in één middag op de hoogte worden gebracht van de laatste stand van zaken op het gebied van het sociaal domein? Dat kan tijdens onze studiemiddag op dinsdag 30 oktober 2018 van 13.00 – 16.30 uur bij Pels Rijcken. Tijdens deze middag praten wij u graag bij over verschillende actuele onderwerpen met betrekking tot het sociaal domein (Wmo 2015 en Jeugdwet).

Workshops

 Aanbesteding in het sociaal domein

Jantine Muller bespreekt welke (aanbestedingsrechtelijke) mogelijkheden er zijn bij het uitvoeren van de aan gemeenten toegewezen taken in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Verschillende aanbestedingsmodellen – waaronder het “open house” model – zullen daarbij de revue passeren. Sandra van Heukelom-Verhage gaat in op het onderscheid tussen subsidie en aanbesteden, in het bijzonder de vraag of de keus voor subsidie de aanbesteder vrijwaart van een aanbestedingsplicht.

Rechtspraak en actualiteiten Wmo 2015 en Jeugdwet

Hoe moet het onderzoek onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet worden uitgevoerd in het licht van de recente rechtspraak van de CRvB? Hoe staat het met het abonnementstarief? In hoeverre moeten burgers onder de Wmo 2015 bij een verhuizing rekening houden met de al aanwezige beperkingen? Hoe zit het met tariefdifferentiatie en hulp uit het sociale netwerk? Een greep uit actuele onderwerpen die spelen op het gebied van de Wmo 2015 en de Jeugdwet en waar Esther Schaake u graag over bijpraat.

Regels en regelgeving in het sociaal domein

Sinds de decentralisatie in het sociaal domein is er inmiddels een flinke hoeveelheid ervaring opgedaan met het stellen van lokale regels. Maar net zo goed zijn er nog veel vragen. Mag dit zo? Moet ik dit regelen? Kan het niet slimmer geregeld worden? Daan Corver gaat tijdens een rondetafel, met u hierover in gesprek. Tijdens de rondetafel is er niet alleen ruimte om over de verordeningen en nadere regels te praten, maar ook over beleidsregels of bijvoorbeeld het ‘controleplan materiële controle Jeugdwet’ – dat iedere gemeente moet hebben.

Programma

13.00 uur                      Ontvangst
13.20 uur                      Welkomstwoord
13.30 uur                      Plenair gedeelte
14.15 uur                       Workshops sessie 1
15.15 uur                       Pauze
15.30 uur                      Workshops sessie 2
16.30 uur                      Borrel

Deelname is kosteloos. U kunt zich hier aanmelden voor de bijeenkomst en een keuze maken voor de workshops.

Vragen? Neem contact op met Esther Schaake (ee.schaake@pelsrijcken.nl)

X