Akkoord EU-instellingen over betere wetgeving

In het besluitvormingsproces bij nieuwe Europese regels moet meer rekening gehouden worden met regionale belangen. Dat is één van de punten uit het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven dat op 15 maart 2016 werd gesloten door de Europese instellingen. Door onder andere meer rekening te houden met regionale belangen, moeten de gevolgen van EU-wetgeving voor decentrale overheden duidelijker worden.

Het akkoord

De Raad van Ministers van de Europese Unie heeft op 15 maart 2016 ingestemd met het interinstitutioneel akkoord voor betere regelgeving in de EU. Het doel van dit akkoord is een verbeterde samenwerking tussen de Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Bovendien moeten de gevolgen van EU-wetgeving voor nationale en decentrale overheden duidelijker worden.

Achtergrond interinstitutioneel akkoord

Het voorstel voor een nieuw interinstitutioneel akkoord over betere regelgeving werd op 21 mei 2015 ingediend door de Commissie-Juncker. Het zou het akkoord inzake betere wetgeving uit 2003 moeten vervangen. Na de instemming van het Europees Parlement, is de instemming van de Raad een belangrijke stap in het bereiken van dit akkoord. Wanneer alle drie de voorzitters van de instituten het akkoord hebben ondertekend, treedt het akkoord in werking.

Inhoud akkoord

Het akkoord stelt dat de Raad, het Parlement en de Commissie voortaan samen de prioriteiten van de EU voor de aankomende periode moeten bespreken. Verder zullen nieuwe wetsvoorstellen meer getoetst worden op de mogelijke gevolgen voor de economie, de administratieve lasten, en de kosten als lidstaten hun eigen wetten aanhouden. Bovendien zal bestaande EU-regelgeving jaarlijks geëvalueerd worden. Ten slotte wordt er een database opgezet waarin de voortgang van wetsvoorstellen zichtbaar is, zodat het werk van de EU instituties transparanter wordt. Daarnaast zal er meer transparantie op het gebied van trilogen zijn. Er komt een gezamenlijke terugkoppeling over het succesvol afronden van onderhandelingen.

EU-voorzitterschap

Volgens vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans blijft er soms weinig over van een oorspronkelijk wetgevingsvoorstel van de Commissie. Betere regelgeving staat dan ook met stip op één op zijn prioriteitenlijstje voor het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie begin 2016.

Minister Bert Koenders, voorzitter van de Raad tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap, spreekt over een ‘radicale hervorming’ van het besluitvormingsproces van de EU. Het akkoord moet er aan bijdragen dat EU-regelgeving makkelijker te begrijpen en te implementeren wordt.

Relevantie voor decentrale overheden

Het doel van het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven is om de gevolgen van EU-wetgeving duidelijker te maken. Daardoor wordt het voor decentrale overheden duidelijker wat de gevolgen zijn van de betreffende regelgeving. Daarnaast kan het akkoord bijdragen aan betere kwaliteit en meer transparantie in de besluitvorming. Het nieuwe akkoord stelt bovendien dat EU-lidstaten in hun eigen wetgeving meer moeten specificeren welk deel van de regelgeving direct uit Europa komt en welke regels zij zelf hebben toegevoegd.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht Raad van de Europese Unie

Meer informatie:

Better Regulation Europa decentraal
Nieuwsbericht ‘REFIT-Platform van start!,’ Europa decentraal
Thema Nederlands EU-Voorzitterschap, Europa decentraal
Interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven, Raad van de Europese Unie
Persbericht ‘Beter wetgeven: Raad keurt akkoord met EP en Commissie goed,’ Raad van de Europese Unie
Informatie Akkoord inzake beter wetgeven
Nieuwsbericht ‘Ook EU-lidstaten akkoord met Betere Regelgeving,’ SC
Nieuwsbericht ‘Europese Unie brengt gevolgen wetgeving beter in beeld,’ SC